posttoday

คลังยันเดินหน้าควบรวมทหารไทย-ธนชาต การันตีไม่มีล้ม

17 มีนาคม 2562

คลังยันควบธนาคารทหารไทยกับธนาคารธนชาตไม่ล้ม แม้ว่าจะดำเนินการไม่เสร็จภายในรัฐบาลชุดนี้

คลังยันควบธนาคารทหารไทยกับธนาคารธนชาตไม่ล้ม แม้ว่าจะดำเนินการไม่เสร็จภายในรัฐบาลชุดนี้

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานธนาคารทหารไทย เปิดเผยว่า แผนการควบรวมธนาคารทหารไทยกับธนาคารธนชาต ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นทั้งสองฝ่ายเป็นที่เรียบร้อย รวมถึงทั้งสองธนาคารได้มีการเซ็นบันทึกความเข้าใจควบรวมกันไปก่อนหน้านี้แล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบสินทรัพย์ทั้งสองแห่ง เพื่อตีมูลค่าหุ้นที่จะมีการแลกเปลี่ยนกันเท่านั้น

“แผนการควบรวมของธนาคารทหารไทยและธนชาตได้มีการเร่งดำเนินการให้เสร็จเร็วที่สุด แม้ว่าจะไม่ทันภายในรัฐบาลชุดนี้ มีรัฐบาลใหม่ก็ยังเดินหน้าควบรวมตามแผน ไม่มีการล้มอย่างแน่นอน เพราะทุกอย่างเดินหน้ามาได้มากแล้ว” นายประสงค์ กล่าว

นายประสงค์ กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าธนาคารใหม่หลังการควบรวมจะใช้ชื่อธนาคารอะไร อย่างไรก็ตามการควบรวมเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นทั้งสองแห่ง เพราะการดำเนินกิจการธนาคารพาณิชย์ในอนาคตต้องมีขนาดใหญ่ มีการลงทุนด้านเทคโนโลยีสูง เพื่อรองรับบริการลูกค้าในยุคดิจิทัล และการใช้บริการทางการเงินผ่านออนไลน์เป็นส่วนใหญ่

สำหรับการควบรวมครั้งนี้ กระทรวงการคลังจะใช้เงินประมาณ 1 หมื่นล้านบาท เพื่อซื้อหุ้นและรักษาสัดส่วนการเป็นผู้ถือหุ้นในธนาคารแห่งใหม่ ที่เชื่อว่าจะมีผลประกอบการที่ดีขึ้นจากการควบรวม

ด้าน นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง กล่าวว่า การควบรวมธนาคารทหารไทยและธนาคารธนชาต เป็นเรื่องที่ทั้งสองธนาคารหารือกันมาเป็นเวลานาน จะเป็นประโยชน์ทั้งกับผู้ถือหุ้น ลูกค้าของธนาคาร รวมถึงเศรษฐกิจของประเทศไทยที่มีสถาบันการเงินที่เข้มแข็งและทันสมัยมากขึ้น สำหรับกระทรวงการคลังสนับสนุนให้ธนาคารพาณิชย์ควบรวมมีขนาดใหญ่มากขึ้น