เว้นเบี้ยปรับคนทำบัญชีเดียว

  • วันที่ 15 มี.ค. 2562 เวลา 07:02 น.

เว้นเบี้ยปรับคนทำบัญชีเดียว

สรรพากรชูยกเว้นเบี้ยปรับเงินเพิ่มให้เอสเอ็มอีที่ทำบัญชีเดียว เร่ง 6 แสนรายเข้าร่วมมาตรการ

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากร ร่วมกับ 4 หน่วยงาน คือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ธนาคารแห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) สนับสนุนและกำกับดูแลผู้ประกอบการให้จัดทำบัญชีและงบการเงิน ให้ถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ โดยปัจจุบันมีเอสเอ็มอีที่จดทะเบียนนิติบุคคลรวมทั้งสิ้น 6 แสนราย ที่จะสามารถเข้าร่วมมาตรการ

สำหรับผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมมาตรการดังกล่าว มีเงื่อนไขคือ จะต้องมีรายได้ทางภาษีไม่เกิน 500 ล้านบาท โดยผู้ประกอบการสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2562 และผู้ประกอบการยังต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (e-Filing) ทุกประเภท เป็นระยะเวลา 1 ปีต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ยืนยันว่ามาตรการดังกล่าวไม่ใช่เป็นการนิรโทษกรรมทางภาษี เนื่องจากผู้ประกอบการที่จะเข้าโครงการยังต้องเสียภาษีตามที่กฎหมายกำหนด เพียงแต่ยกเว้นเบี้ยเงินปรับเพิ่ม ในกรณีที่ต้องการทำบัญชีให้ถูกต้องเท่านั้น เพื่อนำบัญชีนี้ไปยื่นขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน และธนาคาร สะท้อนถึงฐานะและผลประกอบการที่แท้จริง

ด้าน นายสุพันธ์ มงคลสุธี ประธาน กกร. กล่าวว่า ยอมรับว่าที่ผ่านมา เอสเอ็มอีไม่เข้าร่วมการทำบัญชีเดียว เนื่องจากเอสเอ็มอีส่วนใหญ่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และเป็นช่วงของการปรับตัว แต่เชื่อว่าหลังจากนี้เอสเอ็มอีพร้อมจะทำบัญชีให้ถูกต้อง เนื่องจากสถาบันการเงิน งบการเงิน และบัญชีเล่มเดียวมาใช้ประกอบการพิจารณาการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการ

ข่าวอื่นๆ