ธสน.หนุนสินเชื่อ สตาร์ทอัพส่งออก

  • วันที่ 22 ก.พ. 2562 เวลา 08:43 น.

ธสน.หนุนสินเชื่อ สตาร์ทอัพส่งออก

ธสน.ออกแคมเปญ สินเชื่อส่งออกเพิ่มสุขวงเงิน 400 ล้าน เน้นช่วยผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นส่งออก

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการ ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) เปิดเผยว่า ธนาคารได้ออกสินเชื่อส่งออกเพิ่มสุข ใช้เป็นสินเชื่อหมุนเวียนช่วงก่อนและหลังการส่งออก สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นส่งออก หรือกลุ่มสตาร์ทอัพ และผู้ที่ไม่เคยได้รับสินเชื่อจากธนาคารมาก่อน ให้วงเงินสินเชื่อสูงสุด 7 แสนบาท/ราย ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน แต่ใช้คนค้ำประกัน

สำหรับลูกค้าเดิมที่มีวงเงิน EXIM Happy Credit สามารถกู้ได้สูงสุด 1 ล้านบาท/ราย อัตราดอกเบี้ยปีแรกอยู่ที่ 5.50% ปีที่ 2 อยู่ที่ Prime Rate -0.50% ปีที่ 3 ขึ้นไป Prime Rate (อัตราดอกเบี้ย Prime Rate อยู่ที่ 6.25%) พร้อมให้วงเงินสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า สูงสุดเท่ากับวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติตั้งเป้าหมายปล่อยกู้ 400 ล้านบาท หรือ 550 ราย ปิดโครงการเดือน มี.ค. 2563

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 มียอดสินเชื่อคงค้างที่ 1.08 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.67 หมื่นล้านบาท หรือ 18.18% มีกำไรสุทธิ 1,365 ล้านบาท สินเชื่อด้อยคุณภาพอยู่ที่ 3.78% โดยปี 2562 ตั้งเป้าหมายสินเชื่อโต 10%

ข่าวอื่นๆ