รีดภาษีสรรพากร2ล้านล้าน ไตรมาสแรกเกินเป้าหมายหมื่นล้าน

  • วันที่ 12 ม.ค. 2562 เวลา 08:08 น.

รีดภาษีสรรพากร2ล้านล้าน ไตรมาสแรกเกินเป้าหมายหมื่นล้าน

กรมสรรพากรการันตี รีดภาษีทั้งปี 2 ล้านล้าน หลังจากไตรมาสแรกเกินเป้า 3 เดือนติด ผลจากเศรษฐกิจโตและการเพิ่มประสิทธิภาพ

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า การจัดเก็บภาษีสรรพากรไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.-ธ.ค. 2561) เก็บได้ 4.12 แสนล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 4.17 หมื่นล้านบาท หรือ 11.3% และสูงกว่าประมาณการจัดเก็บภาษีสรรพากรตามเอกสารงบประมาณ 2.8 หมื่นล้านบาท หรือ 7.3% เนื่องจากการขยายตัวของการนำเข้าและราคาน้ำมันเฉลี่ยที่สูงขึ้นได้ส่งผลดีต่อการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้า ซึ่งเป็นการเก็บภาษีได้เกินเป้าหมายทั้ง 3 เดือนติดต่อกัน

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยสนับสนุนอื่นๆ ที่ส่งผลให้การจัดเก็บภาษีสรรพากรเพิ่มขึ้น ได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวดีตามแนวโน้มโครงการลงทุนภาครัฐและภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้น ยอดขายอสังหาริมทรัพย์และการโอนจำหน่ายรถยนต์ที่ขยายตัวดีต่อเนื่อง รวมถึงการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนภาคเอกชนและจำนวนผู้มีงานทำ เป็นต้น

นายเอกนิติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีงบประมาณ 2562 กรมสรรพากรได้มีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี โดยนำเทคโนโลยีบิ๊กดาต้ามาช่วยวิเคราะห์เพื่อหาผู้ประกอบการรายใหม่ ซึ่งอยู่นอกระบบ บูรณาการข้อมูลภายในและภายนอก เพื่อเชื่อมโยงไปยังรายได้ที่แท้จริงของผู้ประกอบการ คาดว่าจะทำให้เก็บภาษีทั้งปีได้ 2 ล้านล้านบาท โดยกรมสรรพากรจะเร่งนำเทคโนโลยีมาช่วยในการทำงาน เพื่อขยายฐานภาษีและสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี ช่วยให้การเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ

ข่าวอื่นๆ