คลังเร่งรีดเงินรัฐวิสาหกิจ ไตรมาสแรกเกินเป้าสูง

  • วันที่ 11 ม.ค. 2562 เวลา 08:51 น.

คลังเร่งรีดเงินรัฐวิสาหกิจ ไตรมาสแรกเกินเป้าสูง

รัฐวิสาหกิจนำส่งรายได้ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2562 สูงกว่าประมาณการ 1.35 หมื่นล้านบาท หรือ 26%

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2562 (เดือน ต.ค.-ธ.ค. 2561) สคร.สามารถจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดิน จำนวน 6.55 หมื่นล้านบาท ซึ่งสูงกว่าประมาณการจำนวน 1.35 หมื่นล้านบาท หรือ 26% ของเป้าหมายการจัดเก็บรายได้ตามเอกสารงบประมาณ ประจำปี ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดี ต่อการจัดเก็บรายได้รัฐวิสาหกิจในปีงบประมาณ 2562

สำหรับรัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้สูงสุด 5 อันดับแรก ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2562 ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล บริษัท ปตท. ธนาคารออมสิน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมจำนวน 5.29 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 81% ของเงินนำส่งรายได้สะสมทั้งหมด

นายประภาศ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายให้รัฐวิสาหกิจเร่งลงทุนในปีที่ผ่านมาและปีนี้ให้ได้ ตามแผนงาน เพราะเม็ดเงินการลงทุนของรัฐวิสาหกิจยังคงเป็นเครื่องมือที่สำคัญของรัฐบาลในการขับเคลื่อนนโยบายสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง สคร.ได้แจ้งให้รัฐวิสาหกิจและคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกำกับดูแล การเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตาม เป้าหมาย รวมทั้งกำชับให้รัฐวิสาหกิจที่มีงบ ลงทุนขนาดใหญ่เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน

ล่าสุด การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 45 แห่ง ที่ สคร.กำกับดูแลตั้งแต่เดือน ต.ค. 2560-พ.ย. 2561 มีจำนวน 3.52 แสนล้านบาท

ข่าวอื่นๆ