posttoday

เอสเอ็มอีแบงก์ประกาศตรึงดอกเบี้ย

19 ธันวาคม 2561

เอสเอ็มอีแบงก์ประกาศตรึงดอกเบี้ยถึงสิ้นเดือน ก.พ. 2562 ช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุน

เอสเอ็มอีแบงก์ประกาศตรึงดอกเบี้ยถึงสิ้นเดือน ก.พ. 2562 ช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุน

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการ ผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เปิดเผยว่า จากแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ที่จะทำให้สถาบันการเงินต่างๆ มีภาระต้นทุนการเงินสูงขึ้น แต่ด้วยนโยบายของรัฐบาลโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ที่มอบหมายให้ ธพว.ช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้มีต้นทุนการดำเนินธุรกิจต่ำที่สุด ดังนั้น ธพว.ตัดสินใจตรึงอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (เอ็มแอลอาร์) ไว้ เท่าเดิมที่ 6.875% ต่อปี อย่างน้อยจนถึง สิ้นเดือน ก.พ. 2562 จากนั้นจึงจะพิจารณาทบทวนความเหมาะสมอีกครั้งต่อไป

ทั้งนี้ มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 18 ธ.ค. 2561 พิจารณาเห็นชอบมาตรการด้านการเงินของ ธพว. โดยให้ขยายระยะเวลาสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนวงเงิน 3 หมื่นล้านบาท ไปจนถึงวันที่ 18 ธ.ค. 2562 ซึ่งสินเชื่อดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ช่วยเหลือเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดยนำไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนลงทุนซื้อเครื่องจักร ขยายปรับปรุงกิจการ ระยะเวลากู้สูงสุด 7 ปี คิดอัตราดอกเบี้ยถูก สำหรับบุคคลธรรมดา อัตราดอกเบี้ยเพียง 0.42% ต่อเดือน วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท และหากยกระดับเข้าสู่การเป็นนิติบุคคล จัดทำบัญชีเดียว จะมีอัตราดอกเบี้ยถูกลงไปอีกเหลือเพียง 0.25% ต่อเดือนเท่านั้น วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยมีการยื่นกู้แล้ว 1.1 หมื่นราย วงเงิน 2 หมื่นล้านบาท อนุมัติแล้ว 9,000 ราย วงเงิน 1.41 หมื่นล้านบาท

นอกจากนั้น ครม.มีมติเห็นชอบ ให้ ธพว.ออกหุ้นกู้ที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกันรวมไม่เกิน 2.1 หมื่นล้านบาท อายุ 5 ปี เพื่อรองรับโครงการดังกล่าว และนำไปใช้ในการให้สินเชื่อแก่เอสเอ็มอีรายย่อยภายใต้โครงการต่างๆ ของ ธพว. ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกันให้ ธพว. นับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อ ปี 2507

"ธนาคารได้คงอัตราดอกเบี้ยต่ำไว้เช่นเดิม ประกอบกับการวางกลุ่มผู้ประกอบการเป้าหมายที่สามารถใช้สินเชื่อได้ อย่างครอบคลุม  จะช่วยให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี มีต้นทุนในการประกอบธุรกิจ ที่ต่ำ สามารถดำเนินธุรกิจโดยไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นดอกเบี้ย" นายมงคล กล่าว