posttoday

"ธอส."ระดมทุนออกสลาก5หมื่นล้านบาท

17 ธันวาคม 2561

ธอส.จ่อรอกฎหมายใหม่มีผลบังคับใช้ เตรียมระดมทุนใหญ่ออกสลาก 5 หมื่นล้านปีหน้า

ธอส.จ่อรอกฎหมายใหม่มีผลบังคับใช้ เตรียมระดมทุนใหญ่ออกสลาก 5 หมื่นล้านปีหน้า

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ร่าง พ.ร.บ.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ผ่านการพิจารณารับหลักการในวาระที่ 1 จากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ธอส. ให้เสร็จภายใน 30 วันก่อน ที่จะเสนอเข้า สนช.พิจารณาลงมติวาระ 2 และ 3 ต่อไป โดยกฎหมายจะพิจารณาเสร็จได้ทันรัฐบาลชุดนี้และเริ่มใช้ได้ปีหน้า

ทั้งนี้ เมื่อกฎหมายผ่านมีผลบังคับใช้แล้วจะช่วยให้ธนาคารสามารถทำธุรกิจได้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการออกสลากออมทรัพย์ ธอส. จะสามารถทำได้ทันที ซึ่งเบื้องต้นธนาคารประเมินออกสลากไว้วงเงิน 5 หมื่นล้านบาท ได้ไตรมาส 3 ปีหน้า แบ่งเป็นสลาก ธอส. ประเภท 3 ปี และ 5 ปี จำหน่ายราคาหน่วยละ 50 บาท และ 100 บาท เพื่อเป็นทางเลือกการออมเงินให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย

นอกจากนี้ ยังช่วยให้ธนาคารระดมทุนได้เหมาะสมกับสินเชื่อที่ปล่อยออกไป เพราะเดิมทีแหล่งเงินของธนาคารจะเป็นเงินฝากระยะสั้น ซึ่งไม่เหมาะกับสินเชื่อบ้านที่เป็นการปล่อยกู้แบบระยะยาว

สำหรับรางวัลที่ให้กับผู้ซื้อสลาก ธอส. จะมีการออกเดือนละ 1 ครั้ง โดยว่าจ้างให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นผู้ออกรางวัลให้ ซึ่งเบื้องต้นรางวัลใหญ่จะให้เป็นเงินสด เพราะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายกว่าการให้เป็นสินทรัพย์บ้าน ที่อยู่อาศัย หรือรถยนต์ และนอกจากรางวัลเงินสดแล้ว ธนาคารยังจะเปิดให้ประชาชนนำสลาก ธอส.ที่ซื้อมาใช้เป็นหลักประกันเพื่อขอสินเชื่อและได้รับการลดดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษด้วย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาเงินรางวัลที่จูงใจและเหมาะสม

นายฉัตรชัย กล่าวว่า สำหรับการแก้ไข พ.ร.บ.ธอส.ยังจะช่วยขยายขอบเขตการทำงานของธนาคารให้เพิ่มขึ้นด้วย เช่น ทำให้ธนาคารสามารถปล่อยสินเชื่อบ้านสำหรับผู้สูงอายุ (รีเวิร์ส มอร์เกจ) รองรับสังคมสูงวัยได้ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถนำที่อยู่อาศัยมาเป็นหลักประกันขอกู้ไว้ใช้ในชีวิตประจำยามแก่ชรา

นอกจากนี้ ยังเปิดช่องให้สามารถปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ธอส. แก้ไขอำนาจในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการผู้จัดการ แก้ไขอำนาจในการออกและขายพันธบัตร หุ้นกู้ โดยเป็นอำนาจคณะกรรมการของ ธอส. เหมือนรัฐวิสาหกิจอื่นๆ ซึ่งไม่ต้องเสนอให้ รมว.คลังพิจารณาเหมือนก่อน

ทั้งนี้ การปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมาย ธอส.เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมจาก พ.ร.บ.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 มีวัตถุประสงค์ใน 2 ด้าน คือ การขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจของ ธอส. ทำให้สามารถรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก ทั้งเรื่องการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งจะทำให้ ธอส.เป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนเป็นการแก้ไขข้อติดขัดในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและประสิทธิภาพการดำเนินงานให้คล่องตัวยิ่งขึ้น