ฟิทช์ปรับเพิ่มเครดิต3แบงก์

  • วันที่ 12 ก.ย. 2561 เวลา 08:31 น.

ฟิทช์ปรับเพิ่มเครดิต3แบงก์

ฟิทช์ประกาศเพิ่มอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของแบงก์ทหารไทย ธนชาต ทุนธนชาต จาก A+(tha) เป็น AA- (tha)

รายงานข่าวจากฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศเพิ่มอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของธนาคารทหารไทย  และธนาคารธนชาต จาก A+(tha)  เป็น AA-(tha) และบริษัท ทุนธนชาต ซึ่งบริษัท โฮลดิ้ง ของธนาคารธนชาต เป็น จาก A(tha) เป็น A+(tha) และปรับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นจาก  F1(tha) เป็น F1+(tha) โดยทั้งสามบริษัทมีแนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

พร้อมกันนี้ฟิทช์ได้ปรับเพิ่มอันดับเครดิตภายในประเทศของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 (ตามเกณฑ์บาเซล 3) เป็น A+(tha) จาก A(tha) และเพิ่มอันดับความแข็งแกร่งทาง การเงิน ของธนาคารยูโอบี (ไทย) เป็น bbb- จาก bb+

ในขณะเดียวกันฟิทช์ประกาศคงอันดับเครดิตอื่นของธนาคารทหารไทย ธนชาต และยูโอบี และอันดับเครดิตของธนาคารและสถาบันการเงินไทย ที่เป็นบริษัทลูกของสถาบันการเงิน ต่างประเทศ  โดยธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย  ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) รวมทั้งคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของหุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของบริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ ซึ่งค้ำประกันโดยธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

นอกจากนี้ ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ AA(tha) ของหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิชุดใหม่ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ  อันดับเครดิตสากลระยะยาวสกุลเงินต่างประเทศที่ BBB-และ อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ AA(tha) แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ ไม่ได้รับผลกระทบจากการเพิ่มวงเงินเสนอขายของหุ้นกู้จากเดิม 7 หมื่นล้านบาท เป็นไม่เกิน 8 หมื่นล้านบาท  เนื่องจากไม่ทำให้ภาระหนี้เพิ่มขึ้นเพราะจะนำเงินไปชำระคืนหนี้ที่เกิดจากการเข้าซื้อ กิจการ

ข่าวอื่นๆ