อัด4หมื่นล้านอุ้มคนจนปี2

  • วันที่ 10 ก.ย. 2561 เวลา 09:23 น.

อัด4หมื่นล้านอุ้มคนจนปี2

คลังควักจ่ายอีก 4 หมื่นล้าน ลุยอุ้มคนจนผ่านบัตรสวัสดิการปี 2 ตั้งเป้าช่วยผู้มีรายได้น้อยได้ไม่ต่ำกว่า 6 แสนคน/ปี

น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมมีความพร้อมที่จะดำเนินการโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่มีรายได้ต่ำกว่า 1 แสนบาท/ปี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 หลังได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2562 เข้ากองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มเติมอีก 4 หมื่นล้านบาท ซึ่งเพียงพอใช้เป็นสวัสดิการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการได้ตลอดทั้งปีงบประมาณวันที่ 1 ต.ค. 2561-30 ก.ย. 2562 หลังจากที่ผ่านมามีการเบิกจ่ายเงินจากกองทุนฯ ออกมาใช้แล้วเกินกว่า 4 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ แนวทางการช่วยสวัสดิการยังคงยึดเป็นแบบเดิมทั้งในส่วนของผู้ลงทะเบียนรอบแรก 11.4 ล้านคน และผู้ลงทะเบียนเพิ่มเติมรอบเก็บตกอีกส่วนหนึ่ง นอกจากนี้จะมีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น ในสัปดาห์นี้จะมีการเสนอใช้เงินกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากกับคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อนำไปใช้ในมาตรการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนละไม่เกิน 500 บาท/เดือน เป็นเวลา 6 เดือน ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้แก่ผู้มีรายได้น้อย เป็นต้น

รายงานข่าวแจ้งเพิ่มว่าสวัสดิการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ ยังคงประกอบด้วย วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัตถุดิบเพื่อการเกษตรจากร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ และร้านค้าที่เข้าร่วมคนละ 200-300 บาท/เดือน ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าที่กระทรวงพลังงานกำหนดอีกคนละ 45 บาท/3 เดือน

นอกจากนี้ ยังมีส่วนลดค่าใช้จ่ายการเดินทางค่าโดยสาร ขสมก. และรถไฟฟ้ารวม 500 บาท/เดือน ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาท/เดือน ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาท/เดือน รวมถึงยังมีมาตรการพัฒนาฝึกฝนอาชีพเพิ่มเติมให้อีกด้วย

สำหรับสถานะของกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากปัจจุบัน โดยได้รับจัดสรรงบประมาณรวม 9.98 หมื่นล้านบาท แยกเป็นปีงบประมาณ 2561 วงเงิน 5.98 หมื่นล้านบาท และปี 2562 อีก 4 หมื่นล้านบาท และปัจจุบันมีการเบิกจ่ายไปแล้วกว่า 4 หมื่นล้านบาท ซึ่งตั้งเป้าหมายว่าจะสามารถช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้มีรายได้เกินปีละ 1 แสนบาท ได้ไม่ต่ำกว่า 6 แสนคน/ปี ทั้งนี้กองทุนประชารัฐฯ จัดตั้งขึ้นมาตามแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม

ข่าวอื่นๆ