ดันธกส.เร่งตั้งธนาคารที่ดิน ตีกันนายทุนยึดแหล่งทำกิน

  • วันที่ 10 ก.ย. 2561 เวลา 07:45 น.

ดันธกส.เร่งตั้งธนาคารที่ดิน ตีกันนายทุนยึดแหล่งทำกิน

คลังหนุน ธ.ก.ส.เดินหน้าตั้งธนาคารที่ดิน แก้ปัญหานายทุนยึดที่ดิน ลดความเหลื่อมล้ำ ก่อนกฎหมายจะมีผลบังคับใช้

นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า สศค.ได้หารือกับนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ถึงแนวทางการให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นำร่องเป็นธนาคารที่ดิน เพื่อแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกิน หรือจะเสียที่ดินให้กับนายทุนเพราะไปจำนองแล้วไม่สามารถผ่อนชำระได้ ก็ให้นำมาจำนองไว้กับ ธ.ก.ส. และทำกินต่อไป เพื่้อหารายได้มาผ่อนคืน

“การให้ ธ.ก.ส.นำร่องเป็นธนาคารที่ดิน เพียงได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการของ ธ.ก.ส. และส่งให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติ ทาง ธ.ก.ส.ก็เริ่มดำเนินการได้เลย ไม่ต้องแก้ไขกฎหมาย และธนาคารมีความพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่เงินทุนที่จะบริหารจัดการดังกล่าว” นายสุวิชญ โรจนวานิช กล่าว

สำหรับสาเหตุที่ต้องให้ ธ.ก.ส.ทำหน้าที่เป็นธนาคารที่ดินไปก่อน เพราะการเสนอร่าง พ.ร.บ.ธนาคารที่ดิน ที่ดำเนินการโดยสถาบันบริการจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ล่าช้า เนื่องจากมีหลายกลุ่มต่อต้านไม่อยากให้กฎหมายนี้มีผลบังคับ

นอกจากนี้ การทำหน้าที่เป็นธนาคารที่ดินของ บจธ.ก็ทำได้น้อยเนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ ไม่มีความพร้อมเรื่องแหล่งเงินที่จะมาใช้ ทำให้รัฐบาลตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ ธ.ก.ส.นำร่องเป็นธนาคารที่ดินไปก่อน เพราะมีศักยภาพที่จะดำเนินการได้ทันที คาดว่าจะเสนอให้ ครม.เห็นชอบภายในปีนี้ เพราะในหลักการรัฐบาลได้เห็นชอบหมดแล้ว

สำหรับ พ.ร.บ.ธนาคารดินที่จะจดตั้งขึ้น มีวัตถุประสงค์ดำเนินการเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสมและยั่งยืน ดำเนินการเพื่อให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืนและมีการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเป็นธรรมในการถือครองที่ดินดำเนินการเพื่อเป็นแหล่งทุนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินทำกินของเกษตรกร และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนให้มีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยที่มีความมั่นคงและยั่งยืน

นอกจากนี้ ยังดำเนินการเพื่อคุ้มครองการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เกษตรกรรมของประเทศและสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกรและผู้ยากจนให้มีความมั่นคงและยั่งยืน และรวบรวมข้อมูลที่ดิน ขณะเดียวกันส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดินให้ชุมชนบริหารจัดการที่่ดินร่วมกัน

ข่าวอื่นๆ