กรมบัญชีกลางปรับวิธีเบิกจ่ายรักษาพยาบาล

  • วันที่ 11 ส.ค. 2561 เวลา 11:23 น.

กรมบัญชีกลางปรับวิธีเบิกจ่ายรักษาพยาบาล

กรมบัญชีกลางยกเครื่องวิธีเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกเพิ่ม หวังเพิ่มประสิทธิภาพ

น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ภายหลังจากกรมบัญชีกลางได้ปรับเปลี่ยนระบบการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก โดยใช้บัตรประชาชนแสดงสิทธิเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงิน

สำหรับค่ารักษาพยาบาลทุกครั้งที่เข้ารับการรักษา ตั้งแต่วันที่ 4 พ.ค. 2561 ปรากฏว่า มีบางกรณีที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้เกิดความคล่องตัวของผู้ปฏิบัติงานและผู้มีสิทธิให้มากขึ้น ได้แก่ กรณีหลังจากผู้ป่วยเข้ารับการรักษาและทำธุรกรรมแล้ว จะได้รับใบแสดงรายการค่าใช้จ่าย (เซลสลิป) เพียง 1 ใบ และไม่ต้องลงนามในเซลสลิป ซึ่งเดิมสถานพยาบาลต้องพิมพ์จำนวน 2 ใบ ให้ผู้ป่วย 1 ใบ และสำหรับสถานพยาบาลเก็บไว้เอง 1 ใบ

นอกจากนี้ กรณีผู้ป่วยบางกรณีไม่ต้องแสดงตน ณ สถานพยาบาล ประกอบด้วย ผู้ป่วยโรคจิตเวช ผู้ป่วยที่ป่วยระยะสุดท้ายของโรค และผู้ป่วยที่มีกำหนดนัดเข้ารับการรักษาประเภทผู้ป่วยนอก ณ สถานพยาบาลแห่งอื่น ในขณะที่ตนเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน ณ สถานพยาบาลอีกแห่งหนึ่ง ผู้ดูแลสามารถนำบัตรประชาชนของผู้ป่วยมาแสดงเพื่อเข้ารับการรักษาแทนได้ เพื่อให้โรงพยาบาลสามารถดูแลผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวได้สะดวกยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ การใช้งานระบบ KTB Corporate Online ให้โรงพยาบาลรับทราบว่า กรณี ผู้ป่วยฉุกเฉินและไม่ได้นำบัตรประชาชนมาด้วย ผู้ป่วยที่ถูกพิพากษาให้ลงโทษจำคุก และผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษานอกเวลาราชการ และไม่มีเจ้าหน้าที่การเงินปฏิบัติงานในช่วงเวลาดังกล่าว โดยผู้ป่วยต้องลงชื่อในคำขอใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ณ สถานพยาบาลที่เข้ารับการรักษาเพื่อใช้ในการตรวจสอบ จากเดิมสามารถทำได้ในกรณีที่เครื่องอีดีซีไม่สามารถใช้งานได้ และกรณีที่มีการยกเลิกรายการที่ผิดพลาดภายหลังจากวันที่ทำการเบิกจ่ายตรงเท่านั้น

ข่าวอื่นๆ