ครม. อนุมัติแต่งตั้ง "ปรเมธี"นั่งประธานบอร์ดแบงก์ชาติ

  • วันที่ 10 ก.ค. 2561 เวลา 16:11 น.

ครม. อนุมัติแต่งตั้ง "ปรเมธี"นั่งประธานบอร์ดแบงก์ชาติ

ครม.มีมติอนุมัติแต่งตั้ง "ปรเมธี วิมลศิริ" ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมเป็นประธานคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย

พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2561 มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานคณะกรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) แทนนายอำพน กิตติอำพน ที่หมดวาระลง

ข่าวอื่นๆ