คลังไม่เพิ่มเงินบัตรสวัสดิการ

  • วันที่ 06 ก.ค. 2561 เวลา 08:26 น.

คลังไม่เพิ่มเงินบัตรสวัสดิการ

คลังปัดข่าวเพิ่มเงินบัตรคนจน 500 บาทใช้ขึ้นรถไฟฟ้า ชี้ของเดิมก็มีวงเงินให้ใช้อยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องปรับเพิ่ม

น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังไม่มีนโยบายเพิ่มวงเงินในบัตรสวัสดิการที่มาลงทะเบียนกับรัฐบาลจำนวน 11.4 ล้านคน โดยเฉพาะการเพิ่มวงเงินให้การขึ้นรถไฟฟ้าเพิ่มเติม ซึ่งวงเงินจำนวน 500 บาท เดิมมีความเหมาะสมอยู่แล้วที่ใช้ทั้งขึ้นรถเมล์และรถไฟฟ้า ผ่านบัตรแมงมุมที่กรมบัญชีกลางออกให้

ปัจจุบันมีผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 1.3 ล้านใบ ในเขต 7 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม ที่ถือบัตรสวัสดิการแมงมุมที่สามารถใช้ขึ้นรถเมล์และรถไฟฟ้าร่วมกันได้

สำหรับสวัสดิการในบัตรผู้มีรายได้ทุกอย่างยังเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง เป็นวงเงินซื้อของในร้านธงฟ้า 200 บาท สำหรับผู้มีรายได้เกิน 3 หมื่นบาท/ปี และ 500 บาท สำหรับผู้มีรายได้เกิน 3 หมื่นบาท/ปี เป็นวงเงินลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าที่กระทรวงพลังงานกำหนด 45 บาท/คน/3 เดือน

นอกจากนี้ เป็นวงเงินค่าโดยสารรถเมล์และรถไฟฟ้า 500 บาท วงเงินค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาท และวงเงินรถไฟ 500 บาท

อย่างไรก็ตาม น.ส.สุทธิรัตน์ กล่าวว่า เพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้มีรายได้น้อยมากขึ้น จะมีการเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในส่วนของวงเงินที่ใช้สำหรับการเดินทาง จำนวน 500 บาท หากมีการใช้เกินวงเงินที่กำหนดไว้ 500 บาท จะให้ใช้ได้เกินอีก 1 ครั้ง โดยจะนำไปหักกับยอดวงเงินในบัตรของเดือนถัดไปได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น

ข่าวอื่นๆ