คลังเผย1ปีลงโทษทางแพ่งนักปั่นหุ้น27รายส่งเงินเข้ารัฐ53ล้าน

  • วันที่ 10 มิ.ย. 2561 เวลา 07:42 น.
  • | เปิดอ่าน 692
Share on Google+
LINE it!

คลังเผย1ปีลงโทษทางแพ่งนักปั่นหุ้น27รายส่งเงินเข้ารัฐ53ล้าน

คลังแจ้งผลใช้มาตรการทางแพ่ง 1 ปี ให้ ครม.รับทราบ ชี้ลงโทษผู้กระทำผิดในตลาดหุ้น 25 ราย 9 คดี ส่งเงินเข้าคลัง 53 ล้าน

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้รายงานให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบผลการดำเนินมาตรการลงโทษทางแพ่งที่นำมาใช้กับผู้กระทำผิดในตลาดหลักทรัพย์ ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับที่ 5 ที่ปรับปรุงเพื่อนำมาตรการลงโทษทางแพ่งมาใช้บังคับกับผู้กระทำผิดเพิ่มเติมจากเดิมโทษทางอาญาจะเอาโทษผู้กระทำความผิดไม่ทันกับสถานการณ์

ทั้งนี้ ผลการบังคับใช้รอบ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 12 ธ.ค. 2559 ถึงสิ้นปี 2560 คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (ค.ม.พ.) ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำผิด 27 ราย จาก 10 คดี โดยใน 9 คดี ที่มีผู้กระทำผิด 25 ราย ยอมชำระค่าปรับทางแพ่งและชดใช้ผลประโยชน์ที่ได้กระทำความผิดรวมเป็นเงิน 53.88 ล้านบาท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นำส่งเป็นรายได้ให้กระทรวงการคลังแล้ว ซึ่งมี 1 คดี ที่ผู้กระทำผิด 2 ราย ไม่ยอมรับโทษตามมาตรการทางแพ่งซึ่ง ก.ล.ต.ได้ส่งเรื่องให้สำนักงานอัยการสูงสุดฟ้องคดีผู้กระทำความผิดดังกล่าวต่อศาลแพ่งแล้ว

Share on Google+
LINE it!