ออมสินผุดศูนย์สกัดหนี้เน่าลดงานสาขามุ่งให้กู้

  • วันที่ 17 พ.ค. 2561 เวลา 07:39 น.

ออมสินผุดศูนย์สกัดหนี้เน่าลดงานสาขามุ่งให้กู้

ออมสินตั้งศูนย์บริหาร แก้หนี้ จำนวน 80 แห่งทั่วประเทศ หวั่นเอ็นพีแอลพุ่ง 5 หมื่นล้าน เริ่มจับตาตั้งแต่ลูกค้าค้างชำระเกิน 7 วัน

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารมีเป้าหมายการสนับสนุนสินเชื่อและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างเป็นระบบและสามารถแข่งขันทางธุรกิจได้มากขึ้น ดังนั้น ธนาคารจึงมีมาตรการควบคุมมาตรฐานสินเชื่อ เพื่อดูแลให้หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือเอ็นพีแอล ให้อยู่ในระดับต่ำที่สุดของในระบบสถาบันการเงินทั้งหมด โดยปัจจุบันธนาคารมีเอ็นพีแอลอยู่ที่ 2.05% ณ สิ้นปี 2560 ที่ผ่านมา หรือราว 4 หมื่นล้านบาทอย่างไรก็ดี ยอมรับว่า ปีนี้เอ็นพีแอล มีแนวโน้มสูงขึ้น คาดการณ์จะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 2.6-2.7% ณ สิ้นปี 2561 หรือเพิ่มเป็นกว่า 5.2 หมื่นล้านบาท หากไม่ดำเนินการป้องกัน

ทั้งนี้ จึงต้องมีการบริหารจัดการหนี้ครู โดยต้องแยกการบริหารหนี้เป็นการเฉพาะ ภายใต้การดูแลของศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้จำนวน 80 ศูนย์ทั่วประเทศ เพื่อดูแลลูกหนี้ที่ยังไม่เป็นเอ็นพีแอล แต่มีการผิดนัดชำระหนี้ตั้งแต่ 7 วันขึ้นไป ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดเอ็นพีแอลตามมา

"ธนาคารออมสินได้เปิดศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ตามนโยบายการบริหารหนี้ของธนาคารออมสินอย่างบูรณาการ เพื่อลดปัญหาหนี้สะสมและให้เกิดการบริหารอย่างมีคุณภาพมากขึ้น" นายชาติชาย กล่าว

สำหรับศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้จะทำให้สาขามีความคล่องตัวในการดูแลการปล่อยสินเชื่อได้มากขึ้น เพราะจะมีการโอนการดูแลจัดการหนี้หลังการปล่อยสินเชื่อให้ศูนย์ดำเนินการ ทั้งการติดตามทวง ถามหนี้และเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ รวมถึงการดำเนินการตามขั้นตอนการของศาล

ข่าวอื่นๆ