รัฐเบรกขึ้นภาษี "เหล้า-เบียร์"

  • วันที่ 30 เม.ย. 2561 เวลา 07:16 น.

รัฐเบรกขึ้นภาษี "เหล้า-เบียร์"

“สมคิด” เบรกขึ้นภาษีสุรา เบียร์ หวั่นกระทบผู้ประกอบการและผู้บริโภคซื้อสินค้าแพง

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า กรมสรรพสามิตได้เสนอเพิ่มอัตราการเก็บภาษีเบียร์และสุรา ให้กระทรวงการคลังนำเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ แต่คณะกลั่นกรองของทีมเศรษฐกิจที่มีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ ไม่ให้ความเห็นชอบ จึงไม่สามารถนำสู่การพิจารณาของ ครม.ได้

ทั้งนี้ เหตุผลการเสนอเก็บภาษีเพิ่ม เพราะต้องการเก็บภาษีของกรมได้ตามเป้าหมาย โดยอัตราภาษีที่เสนอเก็บเพิ่ม จะทำให้การเก็บภาษีจากสุราและเบียร์เพิ่มขึ้นปีละ 4,000-5,000 ล้านบาท/ปี เนื่องจากหลังจากการใช้อัตราภาษีใหม่เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2560 การเก็บภาษีสุราและเบียร์ไม่ได้เพิ่มมากขึ้นตามที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากผู้ประกอบการได้ลดดีกรีและปริมาณบรรจุลง เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตเพิ่ม ทำให้กรมสรรพสามิตเสนอเก็บภาษีเพิ่ม

อย่างไรก็ตาม ทีมเศรษฐกิจรัฐบาลได้ตีตกการขึ้นภาษีสุราและเบียร์ เพราะหวั่นกระทบกับนายทุนผู้ประกอบการ และผู้บริโภคที่ต้องซื้อสินค้าแพงขึ้น โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย

ขณะเดียวกันจากการสอบถามผู้บริหารระดับสูงกรมสรรพสามิตต่างได้ปฏิเสธที่จะให้ความเห็น โดยระบุเพียงว่าเป็นการศึกษาของกรมสรรพสามิตเท่านั้น

แหล่งข่าวเปิดเผยอีกว่า การขึ้นภาษีสุราและเบียร์นอกจากจะทำให้การเก็บภาษีของรัฐบาลเพิ่มมากขึ้นแล้ว ยังช่วยลดสินค้าบาป ทำให้ประชาชนสุขภาพดีขึ้น ลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลในการดูแลรักษาผู้ป่วยจากการบริโภคสุราและเบียร์ เหมือนกับการปรับขึ้นอัตราภาษีบุหรี่ซึ่งทำให้ราคาสูงขึ้น ทำให้การบริโภคลดลง

สำหรับการเก็บภาษีของกรมสรรพสามิตครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2561 ได้ 2.68 แสนล้านบาทต่ำกว่าประมาณการ 2,925 ล้านบาท หรือ 1.1% และต่ำกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 3.3% โดยภาษีที่จัดเก็บได้ต่ำกว่าประมาณการที่สำคัญ ได้แก่ ภาษีน้ำมัน 7,476 ล้านบาท หรือ 7.1% และภาษีเบียร์ที่จัดเก็บได้ต่ำกว่าประมาณการ 4,168 ล้านบาท หรือ 11.2%

ขณะที่ภาษีรถยนต์จัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการ 4,898 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณรถยนต์ที่ชำระภาษีขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับยอดขายรถยนต์ที่ยังขยายตัวได้ดี และภาษียาสูบเก็บได้สูงกว่าประมาณการ 2,579 ล้านบาท เนื่องจากภาระภาษีต่อซองของยาสูบหลังจาก พ.ร.บ.สรรพสามิต พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ สูงกว่าที่ประมาณการไว้

ภาพ เอเอฟพี

ข่าวอื่นๆ