เปิดร่างกฎหมายคุมให้กู้จำนำรถ-ลีสซิ่งป้องกันผู้บริโภคถูกเอาเปรียบ

  • วันที่ 17 เม.ย. 2561 เวลา 09:52 น.

เปิดร่างกฎหมายคุมให้กู้จำนำรถ-ลีสซิ่งป้องกันผู้บริโภคถูกเอาเปรียบ

เปิดร่างกฎหมายคุมสินเชื่อเช่าซื้อลีสซิ่ง จำนำทะเบียนรถตีทะเบียนผู้ประกอบการ คุมเข้มสัญญาแก้เอาเปรียบผู้บริโภค

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การกำกับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน พ.ศ. ... จนถึงวันที่ 30 เม.ย.นี้ โดยกฎหมายฉบับนี้มีความสำคัญคือจะนำมาใช้ดูแลผู้ให้บริการทางการเงินที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้แก่ กลุ่มสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) สินเชื่อรับสมุดคู่มือจดทะเบียนรถเป็นประกันการชำระหนี้ (สินเชื่อทะเบียนรถ) การให้เช่าซื้อ การให้เช่าแบบลีสซิ่งและแฟกตอริ่ง

สาระสำคัญของร่างกฎหมายดังกล่าว ได้กำหนดให้มีการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน ซึ่งจะมีสถานะเป็นหน่วยงานอิสระภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลังแต่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ โดยมีคณะกรรมการกำกับดูแลซึ่งให้ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ ส่วนการแต่งตั้งและคุณสมบัติของเลขาธิการ ให้ รมว.คลัง เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้ง

คณะกรรมการดังกล่าวจะมีหน้าที่ออกระเบียบ กำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและแนวปฏิบัติในการประกอบธุรกิจ การขอรับใบอนุญาต การขึ้นทะเบียนของผู้ให้บริการ รวมถึงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับการขออนุญาตการขึ้นทะเบียนและค่าธรรมเนียมอื่น

ด้านการกำกับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน กำหนดให้ผู้ทำธุรกิจพิโกไฟแนนซ์ ผู้ประกอบการสินเชื่อทะเบียนรถ จะต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และได้รับอนุญาตจาก รมว.คลัง ส่วนผู้ให้บริการธุรกิจเช่าซื้อแบบลีสซิ่งและแฟกตอริ่งต้องขึ้นทะเบียนกับสำนักงาน

กระทรวงการคลังประเมินว่าเมื่อกฎหมายนี้บังคับใช้แล้ว จะควบคุมการให้บริการทางการเงินหลากหลาย ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค มีสัญญาที่เป็นธรรม และไม่คิดดอกเบี้ยสูงเกินกำหนด

ข่าวอื่นๆ