คลังหนุนฟินเทค ชงครม.ตั้งสถาบันบ่มเพาะธุรกิจ

  • วันที่ 16 เม.ย. 2561 เวลา 18:35 น.

คลังหนุนฟินเทค ชงครม.ตั้งสถาบันบ่มเพาะธุรกิจ

คลังเสนอ ครม.ตั้งสถาบันบ่มเพาะธุรกิจฟินเทค พัฒนาเทคโนโลยีการเงิน ให้เป็นองค์กรอิสระ

นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า คลังจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ตั้งสถาบันนวัตกรรมทางการเงินไฮเทคเป็นศูนย์บ่มเพาะธุรกิจที่เป็นฟินเทคทางด้านการเงิน หลังธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีการทำแซนด์บ็อกซ์ให้สถาบันการเงินต่างๆ ทดลองทำนวัตกรรมการเงินในแซนด์บ็อกซ์ ซึ่งในส่วนของกระทรวงการคลังจะทำอีกมิติหนึ่งคือการศึกษาทำนวัตกรรมการเงินฟินเทค การพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงิน สอดรับกับโครงการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่นำเสนอ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ทำเมืองอัจฉริยะโดยใช้สยามสแควร์เป็นฐานให้เด็กและประชาชนคิดทำเรื่องนวัตกรรมต่างๆ เช่น รถยนต์ รถเมล์ไฟฟ้า ให้การเดินทางในมหาวิทยาลัยลดมลพิษ

ทั้งนี้ สถาบันนวัตกรรมทางการเงินจะเป็นองค์กรอิสระอยู่ภายใต้มูลนิธิ เหมือนกับสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) ที่อยู่ภายใต้มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ถือเป็นแขนขามันสมองของกระทรวงการคลัง

ข่าวอื่นๆ