แนะรัฐคิดรอบคอบเลิกหักลดหย่อนภาษี "แอลทีเอฟ"

  • วันที่ 08 เม.ย. 2561 เวลา 07:15 น.

แนะรัฐคิดรอบคอบเลิกหักลดหย่อนภาษี "แอลทีเอฟ"

เศรษฐกิจไทยโตต่ำ รับสังคมผู้สูงอายุ แบงก์ชี้รัฐคิดให้ดีให้เลิกซื้อแอลทีเอฟหักลดหย่อนภาษี คนไทยยังแก่แต่ไม่รวย

นายเชาว์ เก่งชน กรรมการผู้จัดการ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปิดเผยว่าการคาดหวังให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวเกิน 4-5% จะเป็นเรื่องที่เริ่มยากขึ้นเรื่อยๆเพราะประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว สิ่งที่จะเกิดขึ้นจากนี้ไปคือการบริโภคในประเทศก็จะขยายตัวต่ำการลงทุนจะขึ้นอยู่กับการส่งออกมากกว่าการบริโภคภายในประเทศ การขยายการลงทุนจะไปในทิศทางเดียวกัน

นายเชาว์ กล่าวว่า สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเอกชนไทยเริ่มออกไปลงทุนต่างประเทศมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้อง เหมือนที่ทุนญี่ปุ่นไหลออกมาลงทุนในภูมิภาคนี้ แต่การออกไปลงทุนต่างประเทศคนไทยทั่วไปไม่ได้อะไร คนทั่วไปก็ยังแก่ไม่พอกิน เพราะการออมภาคบังคับของไทยยังมีสัดส่วนที่ต่ำ

“การเสนอให้รัฐบาลทบทวนมาตรการหักลดหย่อนภาษีกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (แอลทีเอฟ) เป็นเรื่องที่มีทั้งข้อดีและข้อเสีย หากยกเลิกแรงจูงใจในการออมของคนอาจจะมีเปลี่ยนไปถ้าไม่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และอาจส่งผลต่อการลงทุนกองทุนรวมทั้งระบบที่อาจจะทำให้การลงทุนลดลง” นายเชาว์ กล่าว

นอกจากนี้ ภาระของรัฐบาลในอนาคตที่จะต้องดูแลผู้สูงอายุเยอะขึ้นมาก ในขณะที่ฐานภาษีจะลดลง ดังนั้นจำเป็นต้องส่งเสริมให้ประชาชนออมภาคบังคับและภาคสมัครใจให้มากขึ้น จะมองในมิติของตลาดหุ้นเพียงด้านเดียวว่าไปส่งเสริมให้มีนักลงทุนสถาบันเยอะขึ้นไม่ได้ จะต้องพิจารณาภาพรวมของเศรษฐกิจคู่ไปด้วย

ข่าวอื่นๆ