ธปท.แก้กฎหมายหนุน"ฟินเทค"ปล่อยกู้

  • วันที่ 26 มี.ค. 2561 เวลา 08:20 น.

ธปท.แก้กฎหมายหนุน"ฟินเทค"ปล่อยกู้

ลุยแก้กฎหมายดึงฟินเทคปล่อยกู้ เข้าข่ายสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกเครดิตบูโรได้ หนุนเข้าถึงข้อมูลลดความเสี่ยง

นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (เครดิตบูโร) เปิดเผยว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) อยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมาย พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงิน (ฟินเทค) สามารถเข้าเป็นสมาชิกเครดิตบูโรได้

สำหรับการแก้ไขครั้งนี้จะเพิ่มเติมในรายละเอียด เพื่อให้ฟินเทคเข้าข่ายสถาบันการเงินตามกฎหมายฉบับนี้ รองรับกลุ่มฟินเทคที่ทำเรื่องการปล่อยกู้ระหว่างบุคคลกับบุคคล (เพียร์ทูเพียร์เลนดิ้ง) และการระดมทุนจากมวลชนในรูปแบบซื้อส่วนแบ่งเงินกู้ (เดป คลาวด์ฟันดิ้ง)

ทั้งนี้ สาเหตุที่จำเป็นต้องแก้กฎหมายก็เพื่อที่ผู้ทำฟินเทคจะได้ทราบข้อมูลเครดิต ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและประวัติการชำระหนี้ของลูกค้าได้อย่างเพียงพอ โดยหากฟินเทคสามารถเข้าถึงข้อมูลเครดิตได้ก็จะทราบว่า ขณะนี้ลูกค้าที่อยู่ในระบบแล้วมาขอกู้มีหนี้อยู่เท่าใด โดยภาระหนี้ทั้งหมดนั้นอยู่กับสถาบันการเงินอื่นมากน้อยเพียงใด เนื่องจากหากไม่ทราบข้อมูลเหล่านี้เลย ก็จะทำให้ฟินเทคที่ทำด้านปล่อยกู้มีความเสี่ยง

“กลุ่มคนที่ทำฟินเทคก็อยากเข้ามาเป็นสมาชิกเครดิตบูโร เพราะจะได้มีข้อมูล จะได้รู้ว่าคนนี้กู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์อยู่ แล้วไปกู้เงินจากระบบการปล่อยกู้แบบพีทูพีอีก ถ้าไม่มีใครรู้ข้อมูลเหล่านี้ คนที่ปล่อยเงินกู้ก็มีความเสี่ยง เพราะไม่รู้ว่าคนที่มากู้คนนี้มีหนี้อยู่เท่าไรแล้ว” นายสุรพล กล่าว

ขณะที่ปัจจุบันฟินเทคยังไม่เข้าข่ายที่จะสมัครเป็นสมาชิกเครดิตบูโรได้ เนื่องจากสมาชิกเครดิตบูโรจะต้องปล่อยเงินกู้ แล้วบันทึกการปล่อยเงินกู้ก้อนนั้นลงในบัญชีของสมาชิก ซึ่งฟินเทคบางรายที่ทำเรื่องการปล่อยกู้นั้นเป็นเพียงแพลตฟอร์มตัวกลางที่คอยจับคู่ให้ระหว่างบุคคลหนึ่งกับอีกบุคคลหนึ่งเท่านั้น ทำให้ฟินเทคซึ่งเป็นผู้จับคู่ให้เกิดธุรกรรมนั้นก็ไม่ได้นำธุรกรรมการกู้ยืมที่เกิดขึ้นลงในบัญชีของตัวเอง ดังนั้นจึงทำให้ไม่เข้ากับคำนิยามสถาบันการเงินที่มีอยู่ในกฎหมายปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม หากมีการแก้ไขคำนิยามแล้ว ธปท.อาจต้องไปกำหนดเกณฑ์ว่า ฟินเทคด้านการปล่อยกู้นั้นจะต้องไปขอใบอนุญาตดำเนินธุรกิจอย่างไรบ้าง โดยเชื่อว่าหาก ธปท.กำหนดเกณฑ์ให้ทำอะไรบ้าง ฟินเทคเหล่านี้ก็พร้อมที่จะดำเนินการอยู่แล้ว

สำหรับร่าง พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตฉบับแก้ไข หาก ธปท. แก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วจะส่งต่อไปให้กระทรวงการคลังพิจารณา จากนั้นเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยปัจจุบันแม้จะมีร่าง พ.ร.บ.ฟินเทคอยู่แล้ว ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของกระทรวงการคลัง แต่ก็คงไม่สามารถดำเนินการกฎหมายดังกล่าวอย่างเดียวได้ ต้องแก้ไข พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตควบคู่ไปด้วย 

ข่าวอื่นๆ