คลังขายพันธบัตร5พันล้าน

  • วันที่ 09 ก.พ. 2561 เวลา 07:50 น.

คลังขายพันธบัตร5พันล้าน

บอนด์ออมทรัพย์ขายดีไม่หยุด คลังเพิ่มวงเงินรอบสองอีก 5,000 ล้าน ให้สิทธิเฉพาะรายย่อยเปิดจอง2ก.พ.-30มี.ค.นี้ จ่ายดอกเบี้ย1.85-2.45%

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง ได้เห็นชอบให้คลังออกพันธ บัตรออมทรัพย์เพื่อเจำหน่ายให้แก่ ประชาชนเพิ่มเติมครั้งที่ 2 เป็นจำนวน 5,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นพันธบัตรแบบไร้ใบตราสารรุ่นอายุ 3 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 1.85%และรุ่นอายุ 7 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 2.45%

ทั้งนี้ จะออกขายตั้งแต่วันที่ 12 ก.พ.-30 มี.ค.นี้  โดยสาเหตุที่ต้อง ออกพันธบัตรเพิ่มเติมเนื่องจากการ เปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์เมื่อสองครั้งที่ผ่านมา มีความต้องการจากประชาชนจำนวนมาก และถูกจำหน่ายหมดลงอย่างรวดเร็ว

สำหรับในปีงบประมาณ 2561 คลัง ได้ออกพันธบัตรออมทรัพย์ขายให้ ประชาชนวงเงิน 1.5 หมื่นล้านบาท โดยจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย.-30 มี.ค. 2561 ซึ่งจำหน่ายหมดอย่างรวดเร็วและที่ผ่านมาคลังได้เพิ่มวงเงินพันธบัตรออมทรัพย์อีก 3,000 ล้านบาท ซึ่งเปิดจำหน่าย เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2561 ถึงขณะนี้ จำหน่ายได้ครบตามวงเงินที่ประกาศ ไว้แล้วเช่นกัน แต่เนื่องจากยังมีความต้องการซื้อจากประชาชนเพิ่มจึงต้องออกมาเพิ่มอีก

นายประภาศ กล่าวว่า กระทรวงการคลังขอสงวนสิทธิในการจำหน่ายให้แก่บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมี ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น โดยจำกัดวงเงินการซื้อในรอบวงเงินเพิ่มเติม ทั้งหมดรายละไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อธนาคารตัวแทนจำหน่าย ผู้ที่สนใจ  สามารถซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ของวันที่ 12 ก.พ. 2561 จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 30 มี.ค. 2561

นอกจากนี้ สามารถทำรายการซื้อ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารตัวแทนจำหน่าย ทุกสาขา เครื่องเอทีเอ็ม และทางระบบ อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารตัวแทน จำหน่ายทั้ง 4 แห่ง ซึ่งได้แก่ ธนาคาร กรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

อย่างไรก็ตาม การที่นักลงทุนสนใจลงทุนพันธบัตรออมทรัพย์จำนวนมาก เนื่องจากไม่มีความเสี่ยงรวมทั้งมีอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพาณิชย์  ซึ่งปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12-24 เดือนอยู่ที่ 0.25-1.8%

ข่าวอื่นๆ