แห่ลงทะเบียนคนจนล้านราย

  • วันที่ 09 ก.พ. 2561 เวลา 07:19 น.

แห่ลงทะเบียนคนจนล้านราย

ยอดลงทะเบียนคนจนสัปดาห์แรก แค่ 1.1 ล้านรายจากทั่วประเทศ ออมสินส่งรายชื่อ 3 ล้านรายกระจายทุกสาขาตามผู้ลงทะเบียน

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ขณะนี้จำนวนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เข้ามาลงทะเบียนในมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนระยะสอง ยังมีจำนวนน้อยกว่าที่คาด โดยตั้งแต่วันที่ 1-7 ก.พ. 2561 มีผู้ลงทะเบียนกับออมสิน 2 แสนราย ซึ่งหลังจากนี้ธนาคารจะเร่งทำมาตรการเชิงรุกเพื่อชักชวนผู้มีสิทธิมาลงทะเบียนพัฒนาคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น

"สาเหตุที่คนมาลงทะเบียนไม่เยอะ มาจากการที่โครงการยังประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ทำให้ชาวบ้านหลายพื้นที่ไม่รับทราบ แต่ขณะนี้ได้ให้นโยบายเชิงรุก ส่งรายชื่อผู้มีบัตรสวัสดิการที่ลงทะเบียนฯ กับออมสินทั่วประเทศกว่า 3 ล้านราย กระจายไปยังสาขากว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ และให้สาขาเข้าไปติดต่อถึงหน้าบ้าน หรือโทรศัพท์ไปเชิญชวนชี้แจงรูปแบบของโครงการให้เข้าใจ เพื่อดึงผู้มีรายได้น้อยเข้ามาลงทะเบียนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยกว่า 3 หมื่นบาท/ปี" นายชาติชาย กล่าว

สำหรับการช่วยเหลือพัฒนาอาชีพของออมสิน ได้มีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหลายแห่งทั่วประเทศ ทำโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน เข้าไปช่วยสอนวิชาอาชีพให้กับชุมชนในท้องถิ่นเพื่อมีความรู้พร้อมประกอบอาชีพได้ รวมถึงมีการพัฒนาทักษะวิชาชีพอาชีพให้เลือก 14 อาชีพ ไม่ว่าจะเป็นการสอนภาษา ช่างเสริมสวย ช่างยนต์ การสอนการใช้ชีวิตโดยยึดหลักของศาสตร์พระราชาไม่ให้ฟุ้งเฟ้อ รวมถึงการสอนวินัยทางการเงิน และการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อไปประกอบอาชีพมีธุรกิจเป็นของตัวเอง

ด้านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รายงานยอดผู้แสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีบัตรสวัสดิ การแห่งรัฐ ระยะที่ 2 ณ วันที่ 8 ก.พ. 2561 มีจำนวน 2.48 แสนราย ยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2561 รวม 9.10 แสนราย

ทั้งนี้ได้มีการแต่งตั้งผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ติดตามให้คำแนะนำการพัฒนาอาชีพเป็นรายบุคคล ส่วนกรณีผู้ที่ลงทะเบียนและได้รับเงินเพิ่มในบัตรแล้วไม่ยอมมาอบรม จะต้องถูกหักเงินในบัตรของเดือนถัดๆ ไปคืน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1-8 ก.พ.2561 มีผู้ลงทะเบียนทุกช่องทางแล้ว 1.1 ล้านราย จากผู้มีสิทธิทั้งหมด 11.4 ล้านราย

นายชาติชาย กล่าวต่อว่า ล่าสุดธนาคารออมสินยังได้ลงนามให้ความช่วยเหลือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ในด้านการกำกับการปฏิบัติงาน การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของหน่วยงานรัฐ เพื่อช่วยสร้างหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสการปล่อยกู้ให้แก่ธนาคารอิสลามฯ อีกด้วย

ด้าน นายวิทัย รัตนากร กรรมการและรักษาการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ธนาคาร มีความแข็งแกร่งสามารถทำกำไรได้ อย่างยั่งยืน หลังจากเดือน ม.ค. 2561 เริ่มกลับมามีกำไรเป็นครั้งแรกแล้ว 70 ล้านบาท

ข่าวอื่นๆ