ธกส.ทุ่ม1.5หมื่นล. อุ้มชาวสวนยางพารา

  • วันที่ 03 ก.พ. 2561 เวลา 09:33 น.

ธกส.ทุ่ม1.5หมื่นล. อุ้มชาวสวนยางพารา

ธ.ก.ส.อัดอีก 1.5 หมื่นล้าน คลอด 2 โครงการ ช่วยชาวสวนยางพารา

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.ได้ออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุน หมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรรวบรวมยางวงเงิน 1 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2563 คิดดอกเบี้ยเอ็มแอลอาร์ลบ 1 ปัจจุบันเท่ากับ 4% โดยรัฐบาลรับดอกเบี้ยแทนสถาบันเกษตรกร 3% สถาบันเกษตรกรรับภาระดอกเบี้ยเพียง 1% กำหนดชำระคืนภายใน 12 เดือน ซึ่งปัจจุบันได้อนุมัติเงินกู้ไปแล้ว 6,200 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังมีโครงการสนับสนุนสินเชื่อให้สถาบันเกษตรกร กู้เพื่อเป็นค่าลงทุนและเงินทุนหมุนเวียนในการแปรรูปยางพารา เพื่อเพิ่มมูลค่าเป้าหมายการจ่ายเงินกู้วงเงิน 5,000 ล้านบาท เริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ส.ค. 2567 คิดดอกเบี้ยเอ็มแอลอาร์ลบ 1.5% ปัจจุบันเท่ากับ 3.5%

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจะช่วยรับภาระดอกเบี้ยแทนสถาบันเกษตรกร 3% โดยกองทุนพัฒนาสหกรณ์และรัฐบาลจะช่วยรับภาระดอกเบี้ย 0.49% สถาบันเกษตรกรจะรับภาระดอกเบี้ย 0.01% เท่านั้น กำหนดชำระคืนเป็นรายงวดภายในเดือน ส.ค. 2567 คาดว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องยางพาราในระยะยาวได้

ข่าวอื่นๆ