ขรก.เว้นเก็บภาษีหุ้นชินรอด

  • วันที่ 28 ก.ย. 2560 เวลา 07:35 น.

ขรก.เว้นเก็บภาษีหุ้นชินรอด

ข้าราชการละเว้นเก็บภาษีซื้อ-ขายหุ้นอดีตนายกรัฐมนตรีส่อรอด เหตุคลังตั้งสอบวินัยล่าช้า

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ภายในสัปดาห์นี้หากนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ไม่มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัย ร้ายแรงเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร 2-3 คน ที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่เก็บภาษีจากการซื้อขายหุ้นของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จะทำให้เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรบางคนพ้นผิด เพราะจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย.นี้

สำหรับที่ผ่านมาคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงที่มีนายยุทธนา หยิม การุณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประธานตรวจสอบ ได้สรุปว่ามีผู้บริหารเจ้าหน้าที่สรรพากรภาค 3 ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ในจำนวนนี้บางรายเกษียณอายุราชการไปก่อนหน้านี้แล้ว ตามระเบียบไม่สามารถตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงได้ แต่บางรายยังปฏิบัติหน้าที่อยู่

ขณะที่ สรุปผลการสอบ 2 ประเด็น ประเด็นแรก กรณีที่กรมสรรพากรไม่ยื่นอุทธรณ์ศาลภาษีอากรให้นายพาน ทองแท้ ชินวัตร และ น.ส.พินทองทา ชินวัตร ให้เสียภาษีจากการซื้อขายหุ้น ผลสอบระบุชัดเจนว่า ผู้บริหารสรรพากรภาค 3 มีการละเว้นปฏิบัติหน้าที่

ประเด็นที่สอง กรณีที่กรมสรรพากรไม่ทำการประเมินเก็บภาษีจากการซื้อขายหุ้นจากนายทักษิณ อดีตนายกฯ ผลสอบชี้ว่า ผู้บริหารกรมสรรพากรมีความพยายามที่จะไม่ประเมินภาษี ซึ่งปัจจุบันกรมสรรพากรอยู่ระหว่างตรวจและอายัดทรัพย์อดีตนายกฯ นายทักษิณ หลังจากไม่ยอมชำระภาษีจากการซื้อขายหุ้นเมื่อ ปี 2549 รวมภาษีและค่าปรับจำนวน 1.7 หมื่นล้านบาท ที่กรมสรรพากรทำการประเมินเมื่อเดือน มี.ค. 2560 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้นายสมชัย ระบุว่า ในส่วนอดีตผู้บริการระดับสูงของกรมสรรพากรยังไม่การตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง เพราะต้องพิจารณาว่ามีเจตนาเกี่ยวข้องหรือไม่ อาจจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมอีกครั้ง

ข่าวอื่นๆ