สรรพสามิตดีเดย์16ก.ย.! เก็บภาษีบาปใหม่

  • วันที่ 11 ก.ย. 2560 เวลา 07:18 น.

สรรพสามิตดีเดย์16ก.ย.! เก็บภาษีบาปใหม่

สรรพสามิตชง ครม.อนุมัติเก็บภาษีอัตราใหม่ สุรา บุหรี่ ไพ่ เริ่ม 16 ก.ย.นี้ แจงเพื่อความโปร่งใส เป็นธรรมกับผู้ประกอบการ

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า จะนำกฎหมายโครงสร้างอัตราภาษีสรรพสามิตใหม่ในสินค้า 3 รายการ ได้แก่ สุรา ยาสูบ ไพ่ เสนอให้ ครม.พิจารณาในวันที่ 12 ก.ย.นี้ เพื่อให้มีการประกาศบังคับใช้จริงได้พร้อมกับ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่ ที่จะมีผลตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย.นี้ หรือเริ่มตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของคืนวันที่ 15 ก.ย.เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ใน พ.ร.บ.ฉบับใหม่จะเป็นการปฏิรูปการคำนวณและการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตใหม่ทั้งหมด โดยรวมกฎหมายสรรพสามิตจากที่มีอยู่ 7 ฉบับรวมเป็นฉบับเดียว เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรมกับผู้ประกอบการทุกกลุ่ม

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้กรมได้เสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาโครงสร้างอัตราภาษีสรรพสามิตใหม่ไปแล้วจำนวน 13 สินค้า กับ 4 บริการ ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจทานจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ก่อนที่จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในสัปดาห์นี้ และเมื่อรวมกับภาษีใน 3 สินค้าที่จะเสนอ ครม.ในรอบนี้ ก็จะมีอัตราภาษีครบถ้วนในทุกรายการ

“ยืนยันว่าการปรับโครงสร้างภาษีใหม่ ไม่ได้ทำให้ผู้ประกอบการที่เคยเสียภาษีอยู่แล้วกระทบมากนัก ยกเว้นกลุ่มที่เสียภาษีไม่ถูกต้องอาจได้รับผลกระทบมากกว่า ส่วนการเก็บภาษีใหม่ๆ อย่างเช่น ภาษีค่าความหวาน ก็มีระยะเวลาให้ผู้ประกอบการได้ปรับตัวถึง 2 ปี เพื่อบรรเทาผลกระทบให้”นายสมชาย กล่าว

สำหรับการพิจารณาอัตราภาษีบาป โดยเฉพาะสุราและยาสูบแบบใหม่ กรมสรรพสามิตจะมีการจัดเก็บภาษีทั้งสองขา จากเดิมที่เลือกเก็บเพียงขาใดขาหนึ่งที่เสียมากสุด โดยแนวทางใหม่จะเก็บทั้งภาษีตามความฟุ่มเฟือย หรือตามราคาจำหน่าย ซึ่งจะทำให้สินค้าที่มีราคาขายแพงต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงกว่าสินค้าราคาถูก และอีกขาหนึ่งจะเป็นการเก็บตามปริมาณที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น ยาสูบที่มีน้ำหนักต่อมวนมากก็จะถูกเก็บภาษีแพงกว่าที่มีมวนขนาดเล็ก

ทั้งนี้ หลังจากที่โครงสร้างภาษีบาปหรือสุรา ยาสูบผ่าน ครม.แล้ว คาดว่าจะประกาศลงราชกิจจานุเบกษา ในคืนวันที่ 15 ก.ย. หรือช่วงเช้าของวันที่ 16 ก.ย. เพื่อต้องการดูแลไม่ให้ตลาดเกิดความแตกตื่น หรือมีความได้เปรียบเสียเปรียบกันในการกักตุน

สำหรับภาษีอื่นที่ผ่าน ครม.ไปก่อนหน้านี้ น่าจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้ช่วงกลางสัปดาห์นี้ และทั้งหมดจะบังคับใช้พร้อมกันเริ่มตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของคืนวันที่ 15 ก.ย. เป็นต้นไป โดยเริ่มเก็บภาษีใหม่นับจากเวลาสินค้าที่ออกจากโรงงานผลิต หรือหากเป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ ก็จะนับจากเวลาที่ผ่านด่าน

ข่าวอื่นๆ