สรรพากรเตือนเสียภาษี ยื่นแบบครึ่งปีได้ถึง9ต.ค.

  • วันที่ 08 ก.ย. 2560 เวลา 07:07 น.

สรรพากรเตือนเสียภาษี ยื่นแบบครึ่งปีได้ถึง9ต.ค.

สรรพากรแนะผู้มีรายได้ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี ก่อนสิ้นเดือน ก.ย.นี้ และยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตได้ถึง 9 ต.ค.นี้

นายสมชาย แสงรัตนมณีเดช ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ผู้ที่มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี หรือผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40 (5)-(8) แห่งประมวลรัษฎากร ให้นำเงินได้ที่ได้รับระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2560-30 มิ.ย. 2560 มารวมคำนวณเสียภาษีตามแบบ ภ.ง.ด.94 ให้ถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ ให้ยื่นแบบได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2560 ส่วนผู้ที่ยื่นแบบผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.rd.go.th จะได้รับสิทธิขยายเวลาการยื่นแบบ และชำระภาษีออกไปถึง วันที่ 9 ต.ค. 2560

นอกจากนี้ กรมสรรพากรยังได้มีการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ เริ่มตั้งแต่ปีภาษี 2560 ซึ่งจะมีผลต่อผู้มีเงินได้ในการคำนวณภาษี จึงขอให้ผู้เสียภาษีศึกษาข้อมูลภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ให้เข้าใจ เพื่อปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป

ข่าวอื่นๆ