ลุ้นสนช.คลอดภาษีที่ดิน

  • วันที่ 08 ก.ย. 2560 เวลา 06:57 น.

ลุ้นสนช.คลอดภาษีที่ดิน

คลังแจง ร่าง พ.ร.บ.ภาษี ที่ดินฯ ยังไม่จบ รอ สนช.พิจารณายืนยัน คิดราคาบ้านต่ำกว่า 50 ล้านแน่ หวังใช้ปี2562

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวง การคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้ร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อยู่ระหว่างการพิจารณา ของคณะกรรมาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และยังไม่สามารถสรุปได้ว่าจะมีการ ลดราคาบ้านที่อยู่อาศัยที่ไม่ต้องเสียภาษีอยู่ที่ราคาเท่าไร จากเดิมที่กำหนดไว้ที่ 50 ล้านบาท แต่ต้องมีการลดราคาลงมาอย่าง แน่นอน ส่วนจะลดลงมาอยู่ที่ราคาไม่เกิน 20-30 ล้านบาทหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการพิจารณา ของ สนช.

สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เช่า ที่สำหรับประกอบธุรกิจในย่านที่ดินมีราคาประเมินสูงๆ และต้องมีภาระภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างในเชิงพาณิชย์สูง ก็เป็นเรื่องที่กระทรวงการคลังและ สนช. พิจารณาให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรมมากที่สุด

"ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นเรื่อง ใหม่ ทำให้คนที่ไม่เคยเสียภาษี ก็ต้องเสียภาษี แต่ยืนยันว่าอัตราที่เก็บจริงจะต่ำมาก เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับเจ้าของที่ดินประเภทต่างๆ ที่ผ่านมาก็มีกรณีของโรงเรียนและสถานศึกษา ซึ่งทางคลังและ สนช. ก็พิจารณาว่าควรเสียหรือไม่เสีย" นายสมชัย กล่าว

นายสมชัย กล่าวว่า กระทรวงการคลังต้องการผลักดันการพิจารณากฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ได้ภายในรัฐบาล ชุดนี้ และให้เริ่มมีผลบังคับใช้ในปี 2562 โดย ในปี 2561 จะเป็นปีแห่งการเตรียมพร้อม การให้ความรู้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การทำ ระบบประเมินราคาที่ดินรายแปลงของกรมธนารักษ์ให้มีความพร้อมทั้งหมด

ทั้งนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้สรุปการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างแล้ว โดยได้มีผู้แสดงความคิดเห็นหลากหลาย ซึ่งทาง สศค.ได้รวบรวมและข้อชี้แจงในทุกประเด็นเพื่อส่งให้ สนช.ที่อยู่ระหว่างการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างในวาระที่ 2 ชั้นกรรมาธิการ ใช้ประกอบการในการพิจารณาออกกฎหมาย ต่อไป

นอกจากนี้ ความเห็นที่ประชาชนเสนอเข้ามา อาทิ ไม่ควรเริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ควรขยายเวลาออกไปเพื่อให้ประชาชนมีเวลาปรับตัว ซึ่งทาง สศค.ได้ชี้แจงยืนยันว่า การกำหนดให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2562 ก็เพื่อให้ประชาชนและ อปท. มีระยะเวลาเพียงพอในการปรับตัวซึ่งมีความเหมาะสมแล้ว

นอกจากนี้ ยังมีการแสดงความเห็นว่า ให้กำหนดเพดานอัตราภาษีสำหรับที่ดินทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพให้สูงเพื่อลดการเก็งกำไรที่ดินของนายทุน แต่ควรยกเว้นการจัดเก็บที่ดินประเภทดังกล่าวที่มีมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท หรือ 100 ล้านบาท เพราะอาจมีคนที่มีรายได้น้อยแต่ได้รับที่ดินมรดกมาและต้องการเก็บไว้ให้ลูกหลาน

ข่าวอื่นๆ