จับตาหนี้นอกระบบยึดทรัพย์

  • วันที่ 07 ก.ย. 2560 เวลา 07:49 น.

จับตาหนี้นอกระบบยึดทรัพย์

กรมบังคับคดีสั่งร่อนตะแกรงเจ้าหนี้นอกระบบ จับเข่า ไกล่เกลี่ยหนี้ สนองนโยบายรัฐ

น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ คัดกรองรายชื่อเจ้าหนี้บุคคลที่มีการตั้งเรื่องฟ้องอายัดทรัพย์สินจำนวนมากเป็นพิเศษ ซึ่งเข้าข่ายอาจจะเป็นเจ้าหนี้นอกระบบ

ทั้งนี้ ให้สำนักงานบังคับคดีทำงานในเชิงรุกลงพื้นที่เพื่อไปเชิญลูกหนี้และเจ้าหนี้มาเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้ เพื่อให้ลูกหนี้ได้มีโอกาสไถ่ถอนทรัพย์สินคืนกลับไป โดยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้เป็นศูนย์

"ล่าสุดพบว่ามีเจ้าหนี้รายหนึ่งที่ จ.ชัยภูมิ มีการฟ้องร้องบังคับคดีเป็นร้อยราย ซึ่งก็มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีลงพื้นที่ แล้วได้เชิญลูกหนี้และเจ้าหนี้มาไกล่เกลี่ยหนี้ก่อนที่จะถูกยึดทรัพย์" น.ส.รื่นวดี กล่าว

ขณะเดียวกันกรมบังคับคดีได้เร่งประชาสัมพันธ์เรื่องการวางหลักทรัพย์ เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนขายฝากบ้านและที่ดินไว้กับนายทุน แต่เมื่อจะมาชำระหนี้คืนนายทุนไม่อยู่ ติดต่อไม่ได้ ทำให้ผิดสัญญา ทำให้จะต้องถูกยึดทรัพย์สินที่นำมาขายฝาก ดังนั้นจึงแนะนำให้ลูกหนี้นำเงินมาวางทรัพย์ไว้ที่สำนักงานบังคับคดี เพื่อไม่ผิดสัญญาและไม่ต้องถูกยึดทรัพย์

น.ส.รื่นวดี กล่าวว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับที่ 30 มีผลใช้บังคับวันที่ 5 ก.ย. 2560 โดยมีสาระสำคัญคือ กำหนดมูลค่าของสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ที่อายัดไม่ได้ เช่น เงินเดือน ค่าจ้างไม่เกินเดือนละ 2 หมื่นบาท และบำเหน็จหรือค่าชดเชยไม่เกิน 3 แสนบาท

นอกจากนี้ ได้กำหนดวิธีการบังคับคดีเป็นการเฉพาะกับทรัพย์ประเภทใหม่ๆ ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น หุ้นทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิในสิทธิบัตร สิทธิในเครื่องหมายการค้า  และลดขั้นตอนการขออนุญาตศาลขายทอดตลาด กำหนดให้เจ้าหนี้ ลูกหนี้ตามคำพิพากษา ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้รับจำนอง เจ้าของร่วมสามารถใช้สิทธิเต็มที่ในการซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด หรือหาผู้ซื้อทรัพย์เพื่อให้ได้ในราคาที่ต้องการ  และยกเลิกการใช้สิทธิคัดค้านราคา การผูกพันราคา และการร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาด อันเนื่องมาจากราคาต่ำ

อย่างไรก็ตาม ผู้ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดสามารถขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีให้ลูกหนี้ออกจากทรัพย์ที่ซื้อจากการขายทอดตลาดได้ โดยไม่ต้องขอออกคำบังคับผลสัมฤทธิ์ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับที่ 30

ข่าวอื่นๆ