คลังโชว์รายได้ทะลุ1.9ล้านล. 10เดือนเก็บเงินเกินเป้า

  • วันที่ 31 ส.ค. 2560 เวลา 07:29 น.

คลังโชว์รายได้ทะลุ1.9ล้านล. 10เดือนเก็บเงินเกินเป้า

คลังกระเป๋าตุงเก็บ รายได้ 10 เดือนแรก 1.91 ล้านล้าน สูงกว่าประมาณการ 6,700 ล้าน ดันเงินคงคลัง2.58แสนล้าน ยันใช้ภาษีที่ดินปี'62

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจ (สศค.) เปิดเผยว่า การเก็บรายได้รัฐบาลในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 มีจำนวน 1.91 ล้านล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 6,755 ล้านบาท สาเหตุจากการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานอื่นสูงกว่าเป้าหมาย 2.96 หมื่นล้านบาท การนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจสูงกว่าเป้าหมาย 2.48 หมื่นล้านบาท และการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิตสูงกว่าเป้าหมาย 6,375 ล้านบาท

ทั้งนี้ ภาษีของกรมสรรพากรจัดเก็บได้ 1.4 ล้านล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 6.03 หมื่นล้านบาท ภาษีที่จัดเก็บได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่มจัดเก็บได้ต่ำกว่าเป้าหมาย 4.12 หมื่นล้านบาท การเก็บภาษีเงินได้ปิโตรเลียม จัดเก็บได้ 3.58 หมื่นล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 2.48 หมื่นล้านบาท ส่วนหนึ่งเป็นผลจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเฉลี่ยของปี 2559 ต่ำกว่าข้อสมมติฐานที่ใช้ในการทำประมาณการ ทำให้กำไรสุทธิที่ต้องเสียภาษีลดลง

ด้านกรมศุลกากรจัดเก็บรายได้รวม 8.67 หมื่นล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 1.27 หมื่นล้านบาท เป็นผลจากการจัดเก็บอากรขาเข้าต่ำกว่าเป้าหมาย 1.37 หมื่นล้านบาท เนื่องจากผลกระทบของการใช้สิทธิพิเศษภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรี (เอฟทีเอ) และการปรับโครงสร้างภาษีศุลกากร ระยะที่ 2

นายกฤษฎา กล่าวว่า ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดใน ช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 รัฐบาลมีรายได้ 1.9 ล้านล้านบาท ใน ขณะที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2.51 ล้านล้านบาท ทั้งนี้ รัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลจำนวน 4.51 แสนล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือน ก.ค. 2560 มีจำนวน 2.58 แสนล้านบาท

"การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ผ่านมา ได้ส่งผลดีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจช่วงครึ่งแรกของปี 2560 ที่ขยายตัวได้ถึง 3.5% ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในช่วงที่เหลือ เพื่อสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้" นายกฤษฎา กล่าว

นายกฤษฎา กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จะเริ่มใช้ได้ในปี 2562 จากเดิมที่ตั้งใจจะใช้ในปี 2561 เนื่องจากต้อง เตรียมพร้อมระบบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายยังอยู่ระหว่างการพิจารณา ซึ่งอีกไม่กี่เดือนก็จะสิ้นปี 2560 หากเริ่มใช้ในปี 2561 จะเตรียมตัวไม่ทันและจะทำให้การเก็บภาษีมีปัญหา

สำหรับประเด็นสำคัญของร่างกฎหมายที่ สนช.พิจารณา คือเรื่องการยกเว้นภาษีที่ดินเพื่ออยู่อาศัยบ้านหลังแรก 50 ล้านบาทมากเกินไป และการยกเว้นการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางส่วนให้กับการดำเนินกิจการบางประเภท เช่น โรงเรียน สถานศึกษา และสนามกีฬา เป็นต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต

ข่าวอื่นๆ