รัฐขู่คาดโทษไม่จนจริงโดนตัดสิทธิสวัสดิการ

  • วันที่ 31 ส.ค. 2560 เวลา 07:24 น.

รัฐขู่คาดโทษไม่จนจริงโดนตัดสิทธิสวัสดิการ

คลังขู่คาดโทษไม่จนจริงลงทะเบียนขอสวัสดิการรัฐ ขึ้นบัญชีเท็จ อนาคตโดนตัดสิทธิรับสวัสดิการ

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า การลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐในปีนี้ มีผู้ลงทะเบียนไม่เข้าเกณฑ์คุณสมบัติกว่า 2.5 ล้านคน ทำให้เหลือ 11.67 ล้านคน ทั้งนี้จะมีมาตรการลงโทษกับผู้ที่ลงทะเบียนแต่ไม่จนจริง ซึ่งมีเจตนาไม่ดี โดยจะทำการคาดโทษ ซึ่ง หากจนไม่จริงในอนาคตอาจไม่ได้รับสิทธิ รับสวัสดิการจากภาครัฐ

"การลงทะเบียนคนจนในรอบที่ผ่านมา มีบุคคลวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมาลงทะเบียนจำนวนมาก และเกือบ 700 คนที่เป็นด็อกเตอร์ ซึ่งได้ตรวจสอบเบื้องต้นและตัดสิทธิไปเหลือ 500 คน ในส่วนต่อไปจะให้ความช่วยเหลือกลุ่มที่เป็นคนแก่ จน พิการ และมีหนี้นอกระบบ" นายกฤษฎา กล่าว

น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า จะเริ่มแจกบัตร วันที่ 21-30 ก.ย. 2560 และเริ่มใช้ในวันที่ 1 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป โดยจะหามาตรการที่จะมาป้องกันการใช้บัตรและเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีดีซี ของร้านค้าอย่างผิดวัตถุประสงค์ เช่น ไม่มีการจ่ายเพื่อซื้อสินค้าจริง แต่นำไปชำระหนี้ หรือซื้อสุรา ยาสูบ ซึ่งผิดเงื่อนไข อาจจะมีการตัดสิทธิกับผู้ที่ทำผิดวัตถุประสงค์

ข่าวอื่นๆ