กบข.เสนอคลังเปิดให้ข้าราชการออมเงินเพิ่ม30%

  • วันที่ 27 ก.ค. 2560 เวลา 14:18 น.

กบข.เสนอคลังเปิดให้ข้าราชการออมเงินเพิ่ม30%

กบข.จับมือคลังแก้ไขกฎหมายดึงสมาชิกเพิ่มเงินออมได้มากขึ้นเป็น 30% เปิดรับโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

นางศรีกัญญา ยาทิพย์ รองเลขาธิการกลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการ คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ กบข.และกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างเปิดรับฟังความเห็นเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขกฎหมาย กบข.เพื่อนำเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา

ทั้งนี้ วางกรอบการแก้ไขกฎหมาย ประกอบด้วย

1.ให้สมาชิกสามารถส่งเงินสะสมได้ไม่เกิน 30% จากเดิมไม่เกิน 15%

2.เปิดรับโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกองทุนอื่นที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน เพื่อเชื่อมต่อเข้าระบบของ กบข.โดยอัตโนมัติ

3.สมาชิกใหม่สามารถเลือกแผนลงทุนได้เอง และหากไม่ใช้สิทธิเลือกแผนลงทุน กบข.สามารถบริหารในแผนสมดุลตามอายุ

4.ให้สมาชิกที่เกษียณอายุเกิน 60 ปี สามารถถอนเงินสะสม เงินสมทบผลประโยชน์ออกไปได้ก่อน

5.สมาชิกออมต่อมีสิทธิเลือกแผนลงทุน

6.กองทุนสามารถขยายขอบเขตลงทุนเงินสำรองได้มากขึ้น สามารถนำเงินประเดิม เงินชดเชยมาเปลี่ยนแผนการลงทุนได้

7.เงินชดเชยตอนรับบำนาญทุกก้อนที่อยู่ในกองทุนของสมาชิกเปลี่ยนแผนการลงทุนได้

8.ให้ กบข.สามารถบริหารกองทุนอื่นได้ และแข่งขันบริหารกองทุนได้ เช่นเดียวกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน หรือ บลจ. อีกทั้งเตรียมความพร้อมรองรับกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ (กบช.)

นางศรีกัญญา กล่าวว่า ผลการดำเนินงานกองทุน กบข.ในช่วงครึ่งปีแรกยังสร้างผลตอบแทนที่ดีในระดับ 2.34% แม้การลงทุนภาพรวมยังผันผวน คาดว่าตลอดปีจะทำผลตอบแทนได้ระดับใกล้เคียงกับปีก่อนที่ 5.1% โดยในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ 6%

อย่างไรก็ตาม เงินลงทุนของ กบข.ในปัจจุบันอยู่ที่ 810,279 ล้านบาท แบ่งเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ที่ 430,213 ล้านบาท และกองทุนสมาชิก 380,065 ล้านบาท มีสัดส่วนการลงทุนเป็นตราสารทุน 20% แยกเป็นหุ้นไทย 8% และหุ้นต่างประเทศ 12% ตราสารหนี้ 62% แยกเป็นตราสารหนี้ไทย 60% ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2% และสินทรัพย์ทางเลือก 18%

สำหรับการสรรหาเลขาธิการ กบข.คนใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการคัดเลือก คาดว่าจะสรุปได้ในช่วงไตรมาสนี้

ข่าวอื่นๆ