ห่วงสังคมไทยแก่และจน

  • วันที่ 28 มิ.ย. 2560 เวลา 14:45 น.

ห่วงสังคมไทยแก่และจน

กสิกรไทย ห่วงคนไทยแก่ก่อนรวย ซ้ำเติมด้วยผลตอบแทนต่ำ แนะออมเพิ่ม

นายกอบสิทธิ์ ศิลปชัย ผู้บริหารงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า จากการสำรวจโครงสร้างประชากรและรายได้ต่อหัวของประเทศในอาเซียน ทำให้เห็นแนวโน้มที่น่าเป็นห่วง จากการพัฒนาเศรษฐกิจและรายได้ของประชากรไทยปรับขึ้นไม่ทันกับสังคมผู้สูงอายุในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

ทั้งนี้ เปรียบเทียบอายุเฉลี่ยประชากรในอาเซียน คนสิงคโปร์ มีอายุเฉลี่ยสูงสุด 40 ปี รองลงมา ไทย 38 ปี เวียดนาม 30 ปี มาเลเซีย 29 ปี อินโดนีเซีย 28 ปี ฟิลิปปินส์และกัมพูชา 24 ปี ส่วนลาวอายุเฉลี่ยน้อยที่สุด 22 ปี

อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบรายได้ต่อหัวต่อปี สิงคโปร์ รวยที่สุด รายได้เฉลี่ย 1.8 ล้านบาท รองลงมา มาเลเซีย 3.19 แสนบาท ไทย 2.1 แสนบาท อินโดนีเซีย 1.22 แสนบาท ฟิลิปปินส์ 1 แสนบาท เวียดนาม 7.18 หมื่นบาท ลาว 6.63 หมื่นบาท และกัมพูชา 4.52 หมื่นบาท

“อายุเฉลี่ยอาเซียนอยู่ที่ 28 ปี คนไทยอายุ 38 ปี มากกว่าค่าเฉลี่ย แต่เรารวยน้อยกว่า อย่างสิงคโปร์อายุมากกว่าเรา 2 ปี แต่เขารวยกว่าเรา 8.5 เท่า ส่วนมาเลเซียอ่อนกว่าเราตั้ง 9 ปี แต่เขารวยกว่าเรา 1.5 เท่า” นายกอบสิทธิ์ กล่าว

นอกจากนี้ พบว่าอายุประชากรที่เพิ่มขึ้นสัมพันธ์กับเงินเฟ้อที่ลดลงเรื่อยๆ เพราะสังคมผู้สูงอายุมีสัดส่วนการออมมากกว่าลงทุน ซึ่งประเทศที่เป็นสังคมผู้สูงอายุจะมีอัตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปี ผลตอบแทนการลงทุน หรือดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ในระดับต่ำ

ข่าวอื่นๆ