ออมสินเอาใจผู้สูงอายุ

  • วันที่ 05 เม.ย. 2560 เวลา 07:11 น.

ออมสินเอาใจผู้สูงอายุ

ออมสินเปิดธนาคารผู้สูงอายุ ให้ดอกเบี้ยเงินฝากพิเศษ 1% ต่อปี อีก 2 สัปดาห์ เปิดสินเชื่อจำนำบ้าน

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารเปิดโครงการธนาคารผู้สูงอายุซึ่งอยู่ในส่วนของธนาคารเพื่อสังคม โดยเตรียมแยกผลประกอบการออกมาจากบัญชีผลประกอบการปกติ ทั้งนี้จะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากสูงกว่าปกติ โดยเงินฝากเผื่อเรียกประชารัฐผู้สูงวัย รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท รับฝากสูงสุดรายละ ไม่เกิน 1 ล้านบาท เปิดได้คนละ 1 บัญชี อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี

นอกจากนี้ มีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษผู้สูงวัย เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1 หมื่นบาท รับฝากสูงสุดรายละไม่เกิน 1 ล้านบาท เปิดได้คนละ 1 บัญชี ระยะเวลารับฝาก 24 เดือน อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได เดือนที่ 1-6 ได้ดอก 1% เดือนที่ 7-12 ดอก 1.50% เดือนที่ 13-18 ดอกเบี้ย 2.00% และเดือนที่ 19-24 ดอกเบี้ย 3% คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.875% (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 2.206% ต่อปี)

นายชาติชาย กล่าวว่า  คาดว่าจะมีธุรกรรมที่เป็นเงินหมุนเวียนทั้งในส่วนเงินฝากและสินเชื่อของธนาคารผู้สูงอายุปีนี้ไม่น้อยกว่า 1 หมื่นล้านบาท สำหรับโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (รีเวิร์ส มอร์ทเกจ) ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คาดว่าเปิดบริการได้ในอีก 2 สัปดาห์หลังจากนี้

ทั้งนี้ โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ เปิดให้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป นำบ้านที่ผ่อนชำระหมดแล้ว กลับมาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อใหม่ได้ แต่จะได้เงินเป็นรายเดือน คิดดอกเบี้ยที่ 6% กรณีที่เป็นบ้านในโครงการจัดสรรให้กู้ 70% ของราคาหลักประกัน กรณีคอนโดมิเนียมและห้องชุดให้กู้ได้ 60% ของราคาหลักประกัน เบิกเงินกู้ได้ถึงอายุ 85 ปี "ยังมีโครงการสินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย เปิดให้ผู้สูงอายุ 60 ปีกู้ได้ ขยายระยะเวลาออกเป็น 70 ปี ปล่อยกู้สูงสุดต่อราย 2 แสนบาท ดอกเบี้ย 1% ต่อเดือน กรณีไม่มีหลักประกัน สามารถใช้บรรษัทประกันสินเชื่อฯ (บสย.) ค้ำสินเชื่อได้ มีผู้ขอกู้แล้ว 245 ราย คิดเป็นวงเงิน 17.73 ล้านบาท" นายชาติชาย กล่าว

ข่าวอื่นๆ