พนักงานธปท.ร้องนายกฯขอรับบำนาญ

  • วันที่ 27 มี.ค. 2560 เวลา 07:53 น.

พนักงานธปท.ร้องนายกฯขอรับบำนาญ

พนักงาน ธปท.ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ขอกลับมารับบำนาญ หลังผลตอบแทนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่ำเป้าไม่พอใช้หลังเกษียณ

รายงานข่าวจากธนาคารแห่งประเทศ ไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ตัวแทนพนักงาน ธปท.จำนวนหนึ่งจะเดินทางไปยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ผ่านทางเรือนรับรองประชาชน ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอความเมตตาจากนายกรัฐมนตรีให้พิจารณาสั่งการให้คืนสิทธิการกลับเข้ารับบำนาญอีกครั้ง จากปัจจุบันที่อยู่ในระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งได้รับผลตอบแทนต่ำอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ พนักงาน ธปท.หวังว่า นายกรัฐมนตรีจะเข้าใจและให้โอกาส เหมือนกับที่ตอนเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ๆ ได้ให้โอกาสข้าราชการที่เลือกเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) สามารถเลือกกลับมารับบำนาญแบบเดิมได้ (UNDO)

นอกจากนี้ ปัจจุบันพนักงาน ธปท. ประสบปัญหาผลตอบแทนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนที่แจ้งว่าจะให้ผลตอบแทนปีละ 10% แต่กลับได้ผลตอบแทนจากการนำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้พนักงานมีความกังวลเกี่ยวกับการดำรงชีพหลังเกษียณ ขาดความมั่นคงทางการเงินและกลัวจะอยู่ด้วยความยากลำบากในระยะยาว เพราะเงินก้อนสุดท้ายที่จะได้รับจากระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพน้อยลงกว่าที่ควรจะเป็น

อย่างไรก็ดี พนักงาน ธปท.ได้เคยดำเนินการขอแก้ไขปัญหาข้างต้นเป็นการภายในกับผู้บริหารแล้ว แต่ไม่สามารถแก้ไขกฎหมายได้เอง เนื่องจากผู้บริหาร ธปท.ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการสั่งการแก้ไข พ.ร.บ.ธปท.ได้ จึงมาขอความเมตตาจาก นายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการ โดยตัวแทนพนักงานจะเดินทางไปยื่นหนังสือในวันอังคารที่ 28 มี.ค.นี้ เวลาประมาณ 10.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล

ปัจจุบันพนักงาน ธปท.มีประมาณ 3,600 คน โดยจะมีพนักงานเกษียณในแต่ละปีประมาณ 700-800 คน ซึ่งรายได้เงินเดือนของพนักงาน ธปท.จะอยู่ระดับใกล้เคียงกับพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยมีรายได้สูงกว่าข้าราชการแต่อาจต่ำกว่าภาคเอกชน แต่ผู้บริหารส่วนใหญ่จะมีรายได้สูงถึง 6 หรือ 7 หลัก ทำให้ผู้บริหารส่วนใหญ่ ธปท.จึงไม่เลือกเข้าระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ยังอยู่ในระบบบำนาญ ขณะที่พนักงาน ธปท.เกือบทั้งหมดกลับเลือกเข้าระบบกองทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามคำเชิญชวนและนโยบาย ธปท.

ข่าวอื่นๆ