ปปง.ไร้บอร์ดธุรกรรมทำคดีอายัดเงินค้าง616ล้าน

  • วันที่ 19 ส.ค. 2553 เวลา 14:39 น.

ปปง.ไร้บอร์ดธุรกรรม-เลขาปปง. ส่งผลคดีอายัดเงินค้างท่อ 142 เรื่อง มูลค่า 616 ล้านบาท  ลุ้นบอร์ดผ่านสภาสมัยนี้ฯ   

พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ รักษาการเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)  เปิดเผยในงานครบรอบ 11 ปี วันสถาปนาสำนักงานปปง. ว่า ปัจจุบันมีเรื่องที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบธุรกรรมต้องสงสัยของปปง.รวม 9,417 เรื่อง โดยมีเรื่องที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานและวิเคราะห์ข้อมูล 646 เรื่อง และเรื่องที่อยู่ระหว่างการรอเสนอคณะกรรมการธุรกรรมเพื่ออายัดเงิน 142 เรื่องรวมมูลค่าทรัพย์สินประมาณ 616 ล้านบาท

สีหนาท

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีคณะกรรมการธุรกรรมและเลขาธิการปปง.ทำให้ไม่มีอำนาจตรวจสอบธุรกรรมต้องสงสัยและยึดอายัดทรัพย์  ซึ่งอยุ่ระหว่างการเสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 9 รายให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแล้ว หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงในสัปดาห์หน้าจะให้สภาฯมีมติเห็นชอบ ก่อนเสนอให้วุฒิสภาเห็นชอบตามลำดับ จากนั้นคณะกรรมการปปง.จะลงมติแต่งตั้งคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อตรวจสอบข้อมูลการเงินต้องสงสัยต่อไป เช่นเดียวกับตำแหน่งเลขาธิการปปง.ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในสมัยประชุมสภาฯนี้เช่นกัน

นอกจากนี้ปปง.ยังได้เร่งออกกฎหมายให้ผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพที่มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงิน 9 อาชีพ  มีหน้าที่รายงานธุรกรรมทางการเงินให้ปปง. ได้แก่  ที่ปรึกษาทางการเงินการลงทุน ผู้ประกอบการค้าอัญมณี ทองคำ ผู้ประกอบอาชีพค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์ ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับนายหน้า หรือผู้ค้าอสังหาริมทรัพย์ ผู้ประกอบอาชีพสินเชื่อเกี่ยวกับบุคคล ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรอิเลคทรอนิคส์ (อีมันนี่) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน และผู้ประกอบอาชีพการชำระเงินผ่านอิเลคทรอนิคส์ หรือ การชำระเงินค่าบริการต่างๆผ่านโทรศัพท์มือถือ  รวมทั้งจะต้องเก็บข้อมูลลูกค้าเพื่อลูกจักตัวตนลูกค้าที่แท้จริง ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการหลอกให้เปิดบัญชีเพื่อหลอกหลวงการโอนเงินหรือขายผ่านอินเตอร์เน็ต

พ.ต.อ.สีหนาทกล่าวถึงความคืบหน้าการการตรวจสอบธุรกรรมการเงินเป็นท่อน้ำเลี้ยงสนับสนุนการชุมนุมก่อความไม่สงบว่า ปปง.มีหน้าที่รวบรวมพยานแวดล้อมที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินคดีอาญาข้อหาก่อการร้ายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพีเศษ(ดีเอสไอ) ซึ่งปปง.จะจำแนกพฤติการณ์ตามเส้นทางการเงินและปริมาณการทำธุรกรรม โดยยอมรับว่าพบความไม่ปกติในการทำธุรกรรมโดยเฉพาะ

กลุ่มบริษัทที่ไม่มีผลประกอบการ แต่มีการรับโอนเงินและมีรายการภาษีไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ที่ผ่านมาการเข้าชี้แจงก็ให้คำตอบไม่สมเหตุสมผล และพฤติการณ์ดังกล่าวจะถูกนำไปใช้เป็นพยานแวดล้อม แต่ในชั้นสอบสวนปปง. ยังไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้เพราะยังไม่มีคณะกรรมการธุรกรรม ในขณะเดียวกันปปง.จะเชิญธนาคารพาณิชย์ที่ไม่รายงานธุรกรรมการเงินที่ผิดปกติมาชี้แจง

ทั้งนี้ สถิติในการยึดทรัพย์สินอันดับ 1 เป็นทรัพย์สินจากยาเสพติด ส่วนอันดับ 2 เป็นคดีทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ซึ่งยุคปัจจุบันรูปแบบการฟอกเงินมีวิธีการที่แนบเนียน คนร้ายมักจะสร้างธุรกรรมการเงินที่ซับซ้อนมีทั้งการส่งผ่านเงินเข้าไปในสถาบันการเงินและตลาดหุ้น ตลาดทุนเพื่อฟอกเงิน  ซึ่งก่อนหน้าปปง.เสนอให้ให้มูลฐานความผิดการปั่นหุ้นเป็นคดีฟอกเงินแต่ก็ยังไม่สำเร็จ

พ.ต.อ.สีหนาทกล่าวว่า ปปง.มี เป้าหมายในอนาคต.จะเร่งรัดพัฒนาการดำเนินงานให้เป็นตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ข่าวอื่นๆ