ครม.ไฟเขียวหักภาษี'แอลทีเอฟ'

  • วันที่ 25 ก.พ. 2559 เวลา 08:04 น.

ครม.ไฟเขียวหักภาษี'แอลทีเอฟ'

ครม.เห็นชอบซื้อแอลทีเอฟ ได้ลดหย่อนภาษีปีละ 5 แสนบาท

 นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างประกาศกฎกระทรวงการคลังลดหย่อนภาษีให้ผู้ที่ซื้อหน่วยลงทุนกองทุนหุ้นระยะยาว หรือแอลทีเอฟ ได้ถึงปี 2562 โดยให้นำรายจ่ายจากการซื้อหน่วยลงทุนมา หักลดหย่อนภาษีได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 15% ของรายได้ แต่ไม่เกิน 5 แสนบาทต่อปี โดยต้องถือหน่วยลงทุนเป็นเวลา 7 รอบปีบัญชี

หลังจากนี้กระทรวงการคลังจะส่งร่างกฎกระทรวงให้คณะกรรมการกฤษฎีกา และให้ รมว.คลัง ลงนามประกาศ มีผลบังคับใช้ไปตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2559 ที่ผ่านมา โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2559 จะได้รับสิทธิการลดหย่อนภาษีทั้งหมด เพราะเป็นมาตรการต่อเนื่องจากที่จะหมดในปี 2559 ก็ขยายไปถึงปี 2562 แต่ต้องถือหน่วยเป็นเวลา 7 รอบบัญชี ต่างจากก่อนหน้าที่แม้จะให้ถือ 5 รอบบัญชี แต่จริงๆ แล้วถือเพียง 3 ปี

ข่าวอื่นๆ