"กสิกร" ชูกองแฝดเอาใจ3วัย

  • วันที่ 01 ต.ค. 2558 เวลา 21:54 น.

"กสิกร" ชูกองแฝดเอาใจ3วัย

บลจ.กสิกรไทย ชู 3 กลุ่มกองทุน แอลทีเอฟ-อาร์เอ็มเอฟ เด่น ตอบโจทย์ผู้ลงทุน 3 วัย

นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กสิกรไทย เปิดเผยว่า ในช่วงปลายปีที่ผู้ลงทุนกำลังเตรียมตัวลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (แอลทีเอฟ) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (อาร์เอ็มเอฟ) นอกเหนือจากการพิจารณานโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและผลการดำเนินงานย้อนหลังแล้วควรมีการบริหารพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง เพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามเป้าหมายที่วางไว้

“บลจ.กสิกรไทยพร้อมนำเสนอกองทุนที่เหมาะสมให้กับผู้ลงทุน จากปัจจุบันมีกองทุนหลากหลายนโยบาย โดยมีกองทุนอาร์เอ็มเอฟ 13 กองทุน ขณะที่กองทุนแอลทีเอฟมี 5 กองทุน รวมทั้งได้คัดเลือกกองทุนโดดเด่นที่สะท้อนความต้องการของผู้ลงทุน 3 รูปแบบ ตามระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันไป” นายวศิน กล่าว

สำหรับภาวะเศรษฐกิจโลกในขณะนี้ยังมีความเสี่ยงการชะลอตัวลง รวมถึงตลาดหุ้นทั่วโลกที่มีความผันผวนสูง ในขณะที่กองทุนแอลทีเอฟ-อาร์เอ็มเอฟเป็นการลงทุนระยะยาว ซึ่งในช่วงที่ตลาดหุ้นทั่วโลก รวมถึงหุ้นไทยปรับฐานลงมาอยู่ในระดับที่ไม่แพงนี้เป็นจังหวะที่น่าสนใจเข้าลงทุน เนื่องจากในระยะยาวตลาดหุ้นทั่วโลกยังมีโอกาสปรับตัวได้ดีขึ้น โดยสภาพคล่องในระบบการเงินโลกที่ยังมีอยู่ในระดับสูง จากการดำเนินมาตรการคิวอีของยุโรปและญี่ปุ่น จะเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยหนุนตลาดหุ้นทั่วโลก

ในขณะที่ตลาดหุ้นไทย บลจ.กสิกรไทย มองเป้าหมายดัชนีหุ้นไทยปลายปี 2558 ที่ระดับ 1,400-1,450 จุด พร้อมคาดการณ์อัตราการเติบโตทางกำไรของบริษัทจดทะเบียนในดัชนีหุ้นไทยในปี 2558 นี้ ที่ประมาณ 17% และในปี 2559 ที่ 14% ข้อมูลจากบลูมเบิร์ก เดือน ส.ค. 2558

นายทวี ธีระสุนทรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า เตรียมช่องทางการซื้อขายเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่สนใจซื้อกองทุน พร้อมจัดเตรียมบริการให้คำแนะนำพิเศษเกี่ยวกับการลงทุนผ่าน K-Expert ที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนแบบมืออาชีพ

สำหรับกองทุน LTF-RMF 3 กองทุนโดดเด่นและมีผลการดำเนินงานที่น่าสนใจในช่วงนี้ ได้แก่ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (KSFRMF) ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีความผันผวนน้อย และเป็นกองทุนที่จัดอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงระดับต่ำ มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในปี 2558 อันดับ 1 ในกลุ่มกองทุนอาร์เอ็มเอฟที่ยลงทุนในตลาดเงิน

นอกจากนี้ กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (KGARMF) ที่เน้นกระจายการลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ ทั่วโลก โดยกองทุนจะมีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะตลาด และเป็น กองทุนที่จัดอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงระดับปานกลาง และกองทุนเปิด เค 20 ซีเล็ค หุ้นระยะยาวปันผล (K20SLTF) ที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นไทย โดยกองทุนมีจุดเด่นที่เน้นการคัดเลือกหุ้นที่มีศักยภาพสูงไม่เกิน 20 บริษัท และเป็นกองทุนที่จัดอยู่กลุ่มที่มีความเสี่ยงระดับสูง

ข่าวอื่นๆ