คลังจ่อต่ออายุลดหย่อนภาษีซื้อกองทุนแอลทีเอฟ

  • วันที่ 27 ม.ค. 2558 เวลา 12:43 น.

คลังจ่อต่ออายุลดหย่อนภาษีซื้อกองทุนแอลทีเอฟ

คลังเล็งขยายเวลาลดภาษีแอลทีเอฟ แต่ขอหาทางปิดช่องโหว่ก่อน

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง เปิดเผยว่า คลังอยู่ระหว่างการพิจารณาขยายเวลามาตรการลดหย่อนภาษีการลงทุนในกองทุนหุ้นระยะยาว หรือแอลทีเอฟ ซึ่งจะสิ้นสุดในปี 2559 ขณะนี้ได้มีการคิดไว้หลายแนวทาง เช่น จำกัดวงเงินการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทั้งหมดทุกกรณีไม่ให้เกิน 1.2 ล้านบาท/ปี โดยรวมการลดหย่อนภาษีแอลทีเอฟไว้ด้วย

นอกจากนี้ ยังพิจารณาแนวทางที่จะให้แยกการลดหย่อนภาษีแอลทีเอฟเหมือนเดิม แต่ปิดช่องโหว่ของมาตรการ ในเรื่องของระยะเวลาการถือหน่วยลงทุน จากเดิมที่กำหนดให้ต้องถือ 5 ปีเต็ม แต่ในทางปฏิบัติมีการถือเพียง 3 ปีเท่านั้น จึงต้องปรับเงื่อนไขให้ถือหน่วยลงทุนเป็นเวลา 5 หรือ 6 ปีเต็ม

“จะมีการต่อมาตรการแอลทีเอฟอย่างไร ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา และหาข้อสรุปกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” นายวิสุทธิ์ กล่าว

นายวิสุทธิ์ กล่าวว่า ขณะนี้นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง ได้มอบหมายให้นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ไปหาแหล่งเงินประมาณ 4 หมื่นล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่มีรายได้น้อย และนักศึกษาที่ยังไม่จบสมัครทำงานไม่ได้ โดยจะจ้างชาวนาให้มาทำงานในช่วงหน้าแล้งที่ไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้ และว่าจ้างนักศึกษามาทำงานชั่วคราวในช่วงปิดเทอม โดยปลัดกระทรวงการคลังจะเป็นผู้พิจารณารวบรวมโครงการต่างๆ ที่จะทำให้เกิดการจ้างงานช่วยเหลือเกษตรกรและนักศึกษาได้ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กล่าวถึงความคืบหน้าการต่ออายุสิทธิประโยชน์ภาษีของกองทุนรวมทุนหุ้นระยะยาวที่จะครบกำหนดในปี 2559 ว่า ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของกระทรวงการคลัง โดย ตลท.ได้เสนอผลการศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับทั้งหมดไปให้กระทรวงการคลังแล้ว น่าจะได้ข้อสรุปก่อนที่สิทธิประโยชน์จะครบอายุ

ทั้งนี้ ตลท.เห็นว่าควรมีการต่ออายุ เนื่องจากผู้ที่ได้รับประโยชน์ส่วนใหญ่เป็นพนักงานเงินเดือน รวมถึงเป็นปัจจัยในการส่งเสริมการออมที่มีความสำคัญ เพื่อรองรับสังคมไทยที่ประชาชนกำลังจะเข้าสู่สังคมวัยชราในอนาคต และเพื่อไม่ให้เป็นภาระกับรัฐบาลในการดูแลกลุ่มประชาชนดังกล่าว

ข่าวอื่นๆ