คลังประเดิมกู้ชดเชยขาดดุล1.58 หมื่นล้านบาท

  • วันที่ 26 พ.ย. 2557 เวลา 12:10 น.

คลังประเดิมกู้ชดเชยขาดดุล1.58 หมื่นล้านบาท

กระทรวงคลัง ออกพันธบัตร 1.58 หมื่นล้านบาท ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ

นายกฤษฎา อุทยานิน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)  เปิดเผยว่า ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ เดือน ต.ค.ที่ผ่านมา กระทรวงการคลังได้กู้เงิน เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล 1.58 หมื่นล้านบาท และเบิกจ่ายเงินกู้ 493 ล้านบาท จากสัญญาเงินกู้วงเงิน 1.53 หมื่นล้านบาท ที่ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้เมื่อวันที่ 30 เม.ย.2556 ภายใต้ พ.ร.ก. บริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ

นอกจากนี้ การเบิกจ่ายเงินกู้ต่อให้แก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 745 ล้านบาท โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง 994 ล้านบาท และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว 559 ล้านบาท และการเบิกจ่ายเงินกู้ต่อให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เพื่อจัดทำโครงการรถไฟสายสีแดง  41 ล้านบาท และโครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัย 8 สายทาง 404 ล้านบาท

ขณะที่ การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล เดือน ต.ค.ที่ผ่านมา กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลที่กู้ เพื่อให้กู้ต่อ โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อ ซึ่งอยู่ภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ ปี 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ปี 2551 วงเงิน 2 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นการปรับโครงสร้างหนี้สัญญาเงินกู้เพื่อให้กู้ต่อของ รฟม. ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 1.52 หมื่นล้านบาท และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว 4,740 ล้านบาท

ทั้งนี้ รายงานการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลจะไม่รวมการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ (โลว์โอเวอร์) ตั๋วเงินคลัง เนื่องจากการกู้เงินโดยการออกตั๋วเงินคลังเป็นการกู้ในรูปเงินทุนหมุนเวียน เพื่อรักษาระดับเงินคงคลังให้เพียงพอกับการใช้จ่ายของรัฐบาล โดยการกู้เงินในขณะหนึ่งจะไม่เกินวงเงินที่กำหนด โดยต้นปีงบประมาณ 2558 มีวงเงินตั๋วเงินคลังเพื่อใช้ในการบริหารเงินสดรับและจ่ายของรัฐบาล 9.05 หมื่นล้านบาท และกระทรวงการคลังจะทำการโลว์โอเวอร์ ตั๋วเงินคลังที่ครบกำหนดตามอายุของตั๋วเงินคลังในแต่ละรุ่น ส่วนการกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล ไม่มีการกู้เงินล่วงหน้า

อย่างไรก็ตาม การชำระหนี้ของรัฐบาล กระทรวงการคลังได้ชำระหนี้ 5,311 ล้านบาท แบ่งเป็น การชำระหนี้ของรัฐบาลจากงบประมาณชำระหนี้ 2,216 ล้านบาท ทั้งชำระหนี้ในประเทศ 1,762 ล้านบาท โดยเป็นการชำระดอกเบี้ยทั้งจำนวน และชำระหนี้ต่างประเทศ 454 ล้านบาท โดยเป็นการชำระต้นเงินกู้ 327 ล้านบาท และดอกเบี้ย 126 ล้านบาท ส่วนการชำระหนี้ของรัฐบาลจากแหล่งอื่น 3,094 ล้านบาท ขณะที่ รัฐวิสาหกิจได้มีการกู้เงินในประเทศเป็นเงิน 2,190 ล้านบาท

ข่าวอื่นๆ