ไตรมาสแรกคลังรายได้วูบกว่า5พันล้าน

  • วันที่ 21 ม.ค. 2557 เวลา 19:08 น.

ไตรมาสแรกคลังรายได้วูบกว่า5พันล้าน

การจัดเก็บรายได้รัฐบาลไตรมาสแรก ลดลง 5,733 ล้านบาท ขาดดุลกว่า 2.7 แสนล้าน

นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2557 (ตุลาคม – ธันวาคม 2556) ว่ารัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น 496,246 ล้านบาท ต่ำกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 5,733 ล้านบาท หรือ 1.1% เนื่องจากในปีที่แล้วมีการนำส่งรายได้จากการประมูลให้ใช้คลื่นความถี่ 3G ย่าน 2.1 GHz จำนวน 20,843 ล้านบาท

ขณะที่ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณมีจำนวนทั้งสิ้น 831,058 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 45,145 ล้านบาท หรือ 5.7% ทำให้ดุลเงินงบประมาณขาดดุล 334,812 ล้านบาท เมื่อรวมกับดุลเงินนอกงบประมาณที่ขาดดุล 7,674 ล้านบาท ส่งผลให้รัฐบาลขาดดุลเงินสดรวม 342,486 ล้านบาท โดยรัฐบาลได้กู้เงิน เพื่อชดเชยการขาดดุล 63,294 ล้านบาท ทำให้ดุลเงินสดหลังกู้ขาดดุลทั้งสิ้น 279,192 ล้านบาท และเงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2556 มีจำนวนทั้งสิ้น 324,732 ล้านบาท

นายสมชัย กล่าวว่า จากการดำเนินนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้อัตราการเบิกจ่ายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2557 สูงกว่าเป้าหมายซึ่งจะส่งผลดีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบกับฐานะการคลังที่อยู่ในระดับที่เข้มแข็ง จะเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุน ให้กระทรวงการคลังสามารถดำเนินนโยบายการคลังแบบขาดดุลเพื่อสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยได้อย่างต่อเนื่องในสภาวะความอ่อนไหวด้านการเมืองที่มีผลต่อเศรษฐกิจไทย

ข่าวอื่นๆ