"ธาริษา"เตือนตรึงดีเซลทำรัฐขาดดุลหนัก

  • วันที่ 28 ส.ค. 2556 เวลา 19:11 น.

"ธาริษา"เตือนตรึงดีเซลทำรัฐขาดดุลหนัก

อดีตผู้ว่าฯ แบงก์ชาติเตือนตรึงดีเซลต่อยิ่งทำงบขาดดุล เชื่อปี 57 ศก.ขยายตัว 4-5% เเนะรัฐเพิ่มลงทุน-เพิ่มศักยภาพการผลิต

นางธาริษา วัฒนเกส อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ตัวเลขขาดดุล 2.5 แสนล้านบาทของงบประมาณในปี 2557 นั้นเทียบเท่า 1.9% ของจีดีพี ซึ่งงบขาดดุลดังกล่าวหากคิดรวมกับการกู้เงินนอกงบประมาณด้วยจะทำให้ตัวเลขสูงขึ้นที่ 2.8% ของจีดีพี ดังนั้นหากรัฐต้องการบรรเทาภาวะขาดดุลควรดำเนินมาตรการที่วางไว้ คือ ปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลในเดือน ต.ค.นี้ แต่หากรัฐบาลยังตรึงราคาต่อไปจะทำให้สูญเสียรายได้ 3 หมื่นล้านบาท และจะส่งผลให้งบขาดดุลสูงขึ้นจาก 2.8% เป็น 3%

นางธาริษา ยังประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจ โดยเชื่อว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจปี 2556 และปี 2557 จะอยู่ราว 4-5% ภายใต้สมมติฐานว่า เศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัว โดยมองว่าในปี 2557 นั้นเศรษฐกิจไทยจะกลับมาขยายตัวเพิ่มขึ้น แต่ข้อจำกัดด้านแรงงานและภาคการผลิต อาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยไม่สูงเท่าอดีต ดังนั้นมองว่า รัฐบาลควรเพิ่มศักยภาพการผลิต การแข่งขันของประเทศ ลดการพึ่งพาแรงกระตุ้นดีมานด์ หรือไปเน้นการลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพของเศรษฐกิจมากกว่ากระตุ้นการใช้จ่ายบริโภค       

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการส่งออกของไทยนั้น พบว่า ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกามีเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว แต่กลุ่มสหภาพยุโรปยังมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจที่ต้องรอการแก้ไข เช่นเดียวกับจีนที่ยังการส่งออกมีการชะลอตัว ทำให้การส่งออกในระดับภูมิภาคของไทยได้รับผลกระทบ

ข่าวอื่นๆ