ธนาคารอิสลามฯออกเงินฝากรับรอมฎอน

  • วันที่ 10 ก.ค. 2556 เวลา 21:26 น.

ธนาคารอิสลามฯออกเงินฝากรับรอมฎอน

ธนาคารอิสลามฯ ออกโครงการเงินรับฝากประจำ “Ramadan 2013” และเงินรับฝากออมทรัพย์ถูกใจ ต้อนรับเดือนรอมฎอน

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ต้อนรับเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ด้วยการออกโครงการเงินรับฝากประจำ “Ramadan 2013” ในรูปแบบของเงินรับฝากเพื่อการลงทุน ตามหลักมุฎอเราะบะฮ์ โดยมีระยะเวลาการรับฝาก ดังนี้ 1 เดือน ให้อัตราผลตอบแทน 3.00% , 3 เดือน ให้อัตราผลตอบแทน 3.10% , 6 เดือน ให้อัตราผลตอบแทน 3.30% , 12 เดือน ให้อัตราผลตอบแทน 3.50%

พร้อมกันนี้ ธนาคารได้ออกผลิตภัณฑ์เงินรับฝากออมทรัพย์ถูกใจ ตามหลักวะกาละฮ์ โดยกำหนดเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทขึ้นไป ไม่จำกัดวงเงินฝากสูงสุดต่อบัญชีต่อราย และสามารถถอนเงินรับฝากโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการถอนได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อเดือน โดยให้อัตราผลตอบแทนเท่ากับ 2.75% ต่อปี

สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่และทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ โทร 1302

ข่าวอื่นๆ