ปีใหม่กับชีวิตใหม่ที่เริ่มต้นด้วยการวางแผนการเงิน

  • วันที่ 10 ม.ค. 2561 เวลา 08:09 น.

ปีใหม่กับชีวิตใหม่ที่เริ่มต้นด้วยการวางแผนการเงิน

โดย...ศูนย์อบรม ThaiPFA(Thai Professional Finance Academy)

ปีใหม่มักเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ๆ ที่หลายๆ คนตั้งใจว่าจะทำให้ชีวิตเปลี่ยนเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม

ตั้งแต่ปีใหม่นี้ หลายคนอาจตั้งเป้าหมายว่าจะเลิกดื่มเหล้า หลายคนอาจตั้งเป้าหมายว่าจะเลิกสูบบุหรี่ หลายคนอาจตั้งเป้าหมายว่าจะเลิกใช้จ่ายเงินสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือย หลายคนอาจตั้งเป้าหมายว่าจะตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานให้มากขึ้น

ทุกๆ ความตั้งใจที่หลายๆ คนคิดล้วนแล้วแต่ต้องการให้ชีวิตที่มีเวลาเหลืออยู่น้อยลงบนโลกใบนี้เป็นชีวิตที่ดีมีคุณค่ามากขึ้น ทั้งกับตนเอง ครอบครัว สังคมรอบข้าง และหลายคนอาจตั้งใจให้เป็นชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อตอบแทนความสวยงามของโลกใบนี้

แล้วคุณละครับ เริ่มต้นตั้งเป้าหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นกับเวลาที่เหลืออยู่น้อยลงแล้วหรือยัง

เป้าหมายชีวิตดีๆ อาจเริ่มต้นด้วยความฝันถึงชีวิตที่เหลืออยู่ให้เห็นภาพที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็น รถยนต์สักคันเพื่อการเดินทางที่สะดวกสบายขึ้นของตัวเราเอง ของสมาชิกใหม่ตัวน้อยของครอบครัว ของพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่อาจเดินเหินลำบากขึ้น

บางคนอาจมีความฝันถึงบ้านที่จะเป็นที่พักพิงให้กับทุกคนในครอบครัว บางคนอาจนึกถึงคอนโดมิเนียมห้องเล็กๆ สำหรับตนเอง บางคนอาจคาดหวังถึงการขยับขยายสู่ทาวน์เฮาส์หรือบ้านเดี่ยวเพื่อรองรับชีวิตครอบครัว

บางคนก็อาจฝันไกลไปถึงชีวิตหลังเกษียณที่เริ่มใกล้เข้ามาอีกปี หลายคนอาจยิ้มหวานถึงชีวิตที่อยู่แบบสโลว์ไลฟ์ไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องทำงาน แต่หลายคนก็อาจเคร่งเครียดว่าหลังเกษียณจะอยู่อย่างไร จะเอาเงินจากที่ไหนมาใช้ แต่ทุกคนก็ต้องเริ่มคิดได้แล้วว่าชีวิตหลังเกษียณถ้าไม่มีลูกหลานให้พึ่งพา หรือไม่อยากเป็นภาระให้กับลูกหลาน แล้วเราจะใช้ชีวิตอยู่ที่ไหน จะใช้ชีวิตอยู่กับใคร และจะใช้ชีวิตอยู่อย่างไร มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบไหน

เป้าหมายที่แต่ละคนเริ่มตั้งไว้สำหรับปีใหม่นี้อาจมีเป้ามายที่เหมือนแต่แตกต่างกัน เพราะรถยนต์ที่แต่ละคนต้องการ บ้านพักอาศัยแต่ละหลังที่เราอยากอยู่ ชีวิตหลังเกษียณแต่ละไลฟ์สไตล์ที่วาดหวังไว้ ก็อาจต้องใช้จำนวนเงินที่ไม่เท่ากัน

จำนวนเงินที่ต้องการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ชัดเจนจึงเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราต้องเริ่มต้นคิด และต้องไม่ลืมว่าราคาสินค้า หรือบริการต่างๆ ทั้งหมดที่เราต้องการในอนาคตนั้นจะเพิ่มขึ้นทุกๆ ปีเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่เกิดขึ้น

เวลาที่ต้องการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราต้องกำหนด เพื่อที่จะได้วางแผนได้ว่าต่อไปนี้เราจะต้องตั้งใจทำงานหาเงินเพิ่มขึ้นอย่างไร เราจะต้องใช้จ่ายลดลงเท่าไร เราจะต้องแบ่งเงินไปลงทุนอย่างไร เพื่อให้ความฝันที่คิดไว้กลายเป็นความจริงขึ้นมา

หลังจากที่ใช้เวลาไตร่ตรองถึงเป้าหมายที่ต้องการเพื่อให้ปีใหม่นี้มาพร้อมกับชีวิตใหม่ที่ดีขึ้น เราก็คงต้องสำรวจถึงความเป็นไปได้และสมเหตุสมผล ว่าเรามีจำนวนเงินออมและลงทุนเพียงพอเพื่อทำให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้นหรือไม่

บางคนอาจบอกว่าฝันให้ไกลสุดขอบฟ้าห่างออกไปให้ถึงสุดขอบจักรวาล เราจะได้มีแรงฝันเพื่อเดินไปตามทางช้างเผือก แต่อย่าลืมนะครับ ว่าเรามีเวลาเดินทางที่จำกัด ฝันที่ไกลและดูเหมือนว่าไม่สามารถไปได้ถึงอาจทำให้เราไม่มีทางเดินไปสู่ฝันที่เป็นจริง

การเดินทางตามฝันที่ห่างไกลแต่บีบคั้นเกินไปกับชีวิต ก็อาจทำให้เราค้นหาป้ายกลับหลังหัน และก็ไม่มีวันไปถึงเส้นชัยได้อีกเช่นกัน

ปีใหม่ลองตั้งต้นค้นหาเป้าหมายใหม่ๆ ที่เหมาะกับอัตภาพของชีวิต กันดูนะครับ ผมขอเป็นกำลังใจให้ ทุกท่านได้มีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นและมีฝัน ที่เป็นจริง

ข่าวอื่นๆ