วันเกิดกับภาษี

  • วันที่ 14 ก.ค. 2560 เวลา 18:57 น.

วันเกิดกับภาษี

โดย...ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ #อาจารย์มิกเป็นคนซีเรียส

ถ้าบังเอิญว่าขณะที่คุณกำลังอ่านบทความนี้เป็นวันเกิดของคุณพอดี สุขสันต์วันเกิดครับ และขอมอบบทความนี้แทนของขวัญวันเกิดไปด้วยเลยนะครับ

วันเกิดเป็นปัจจัยสำคัญเกี่ยวกับการคำนวณภาษีและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่คุณอาจคาดไม่ถึง เนื่องจากภาษีบางรายการมีความเกี่ยวข้องกับเกณฑ์อายุด้วย ดังนั้นวันเกิดของคุณหรือคนที่เกี่ยวข้องจึงอาจส่งผลให้คุณได้สิทธิหรือเสียสิทธิได้ในเวลาเดียวกัน วันนี้เราจะมาดูกันว่ามีเรื่องภาษีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับวันเกิด

สิทธิประโยชน์เมื่ออายุ 65 ปีบริบูรณ์

ในปีที่วันเกิดของคุณเวียนมาครบ 65 ปีบริบูรณ์ ถ้าคุณยังมีรายได้และยื่นภาษีเองอยู่ คุณจะได้รับสิทธิยกเว้นเงินได้ 1.9 แสนบาทแรก โดยคุณสามารถเลือกใช้สิทธิดังกล่าวไปใช้หักออกจากเงินได้ประเภทใดของคุณก็ได้

เช่น ถ้าคุณมีเงินได้ 2 ก้อน ได้แก่ เงินเดือน 2 แสนบาท และดอกเบี้ย 2 แสนบาท คุณสามารถนำสิทธิยกเว้นเงินได้ 1.9 แสนบาทนั้น ไปหักออกจากดอกเบี้ยทั้ง 1.9 แสนบาทเลยก็ได้ หรือจะนำไปใช้หักออกจากเงินเดือนและดอกเบี้ยรายการละ 9.5 หมื่นบาทก็ได้ตามที่เห็นสมควร แต่เวลาใช้สิทธินี้อย่าลืมกรอกแบบฟอร์มขอใช้สิทธิดังกล่าวด้วย (ถ้าคุณใช้ iTAX ระบบจะบริหารสิทธินี้ให้อัตโนมัติในรูปแบบที่ทำให้คุณเสียภาษีต่ำที่สุด และเตรียมแบบฟอร์มที่จำเป็นให้อัตโนมัติ)

ค่าลดหย่อนบิดามารดา

การใช้สิทธิค่าลดหย่อนบิดามารดาคนละ 3 หมื่นบาท นอกจากเกณฑ์เงินได้ และภาระการดูแลแล้ว ยังมีเกณฑ์สำคัญอีกประการหนึ่งที่เกี่ยวกับวันเกิดของคุณพ่อคุณแม่ของคุณ นั่นคือ พ่อแม่จะต้องมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ด้วย จึงจะอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนได้

นั่นหมายความว่าพ่อแม่ของคุณฉลองวันเกิดอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์เมื่อไร คุณก็เตรียมอ้าแขนรับค่าลดหย่อนบิดามารดาในปีภาษีเดียวกันนั้นได้เลย

ค่าลดหย่อนบุตร

ค่าลดหย่อนบุตรนี้เกี่ยวข้องกับวันเกิดของบุตรที่คุณจะใช้ลดหย่อนภาษี เพราะสิทธิลดหย่อนบุตรคนละ 3 หมื่นบาทนี้ จะอยู่กับคุณได้นานตราบเท่าที่บุตรของคุณยังอายุไม่เกิน 25 ปี (และยังศึกษาอยู่ในระดับอนุปริญญาเป็นอย่างน้อย)

นั่นหมายความว่าในปีที่บุตรของคุณฉลองวันเกิดอายุครบ 26 ปีบริบูรณ์เมื่อไร นี่จะเป็นปีภาษีสุดท้ายที่คุณจะสามารถใช้สิทธิลดหย่อนบุตรได้ โปรดเตรียมโบกมือลาค่าลดหย่อนบุตรในปีภาษีถัดไปด้วย

เงื่อนไขการขาย RMF

ค่าซื้อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) จะได้รับสิทธิลดหย่อนตามจำนวนที่ซื้อไว้ในแต่ละปีแต่ไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี และสูงสุดไม่เกิน 5 แสนบาท แต่การซื้อ RMF นั้นมีข้อจำกัดเรื่องห้ามขายก่อนอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ มิเช่นนั้นจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ที่เคยได้รับจากการซื้อ RMF ที่ได้รับมา 5 ปีก่อนหน้านั้นด้วย

เช่น ถ้าคุณซื้อ RMF และถือไว้จนครบวันเกิดอายุ 55 ปีบริบูรณ์ของคุณ คุณจะสามารถขาย RMF ที่คุณซื้อไว้ได้โดยไม่ผิดเงื่อนไขและไม่ต้องคืนสิทธิประโยชน์ที่เคยได้รับจากการซื้อ RMF แต่อย่างใด

ผลประโยชน์ประกันชีวิตแบบบำนาญ

เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามที่ซื้อไว้ในแต่ละปี แต่ไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี และสูงสุดไม่เกิน 2 แสนบาท แต่กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบำนาญที่สามารถลดหย่อนภาษีได้นั้น จะต้องกำหนดช่วงอายุของการจ่ายผลประโยชน์เมื่อเรามีอายุตั้งแต่ 55-85 ปี หรือมากกว่านั้นด้วย

ดังนั้น การใช้สิทธิลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ คือการถือกรมธรรม์ระยะยาวที่จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนกลับมาอย่างเร็วที่สุด คือวันเกิดครบอายุ 55 ปีของคุณนั่นเอง

สรุป

วันเกิดมีผลกับเรื่องภาษีเช่นเดียวกัน เพราะมีความสัมพันธ์กับเกณฑ์อายุด้วย ดังนั้นวันเกิดที่ผ่านมาและผ่านไป อย่าลืมเช็กกันด้วยว่าคุณได้สิทธิอะไรมาใหม่ และกำลังเสียสิทธิอะไรออกไปบ้าง เพื่อคุณจะได้วางแผนภาษีของตัวเองได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และได้ใช้สิทธิประโยชน์สูงสุดตามที่กฎหมายมอบให้แล้วจริงๆ

ข่าวอื่นๆ