ประกันภัยจัดอู่ 12 จังหวัดรองรับรถถูกน้ำท่วมกว่าพันคัน

  • วันที่ 18 ม.ค. 2560 เวลา 20:16 น.

ประกันภัยจัดอู่ 12 จังหวัดรองรับรถถูกน้ำท่วมกว่าพันคัน

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ระดมอู่ซ่อมรถ 12 จังหวัดภาคใต้ ให้บริการซ่อมรถที่ถูกน้ำท่วมกว่า 1,000 คัน  แนะเกษตรกรนาข้าวแจ้งเคลมผ่านธ.ก.ส.ได้ทันที

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวว่า ทางสมาคมฯได้เพิ่มมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม 12 จังหวัด ด้วยการบูรณาการซ่อมรถประสบภัยน้ำท่วม เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ไม่มีประกันภัยที่รถยนต์

"เหตุการณ์น้ำท่วมทางภาคใต้นี้ คาดว่าจะมีรถยนต์ทั้งที่ทำประกันภัย และไม่มีประกันภัยถูกน้ำท่วมเสียหายมากกว่า 1,000 คัน ภายหลังน้ำลดแล้วอาจเกิดปัญหาในการซ่อมรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วม"นายอานนท์ กล่าว

นายอานนท์ กล่าวว่า  สมาคมฯ จึงได้มีแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ไม่มีการทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 1 โดยเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมรายชื่ออู่ซ่อมรถในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมทางภาคใต้ เพื่อรองรับปริมาณการซ่อมรถที่ได้รับความเสียหาย พร้อมประชาสัมพันธ์รายชื่อ ที่อยู่และเบอร์ติดต่อของอู่ให้กับประชาชนรับทราบ เพื่อให้สามารถนำรถที่ถูกน้ำท่วมเข้ารับการซ่อมได้

"รถที่มีประกันภัย ทางบริษัทประกันภัยแจ้งลูกค้า และดูแลอยู่แล้ว  แต่คนที่ไม่มีประกันภัยรถยนต์ อาจไม่ทราบเพราะไม่มีใครบอก เราจึงเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมอู่ที่มีความน่าเชื่อถือ ไว้วางใจได้ ไว้ที่  www.tgia.org  และดูวิธีปฏิบัติ ดูแลรักษารถยนต์เมื่อถูกน้ำท่วม"นายอานนท์ กล่าว

นายอานนท์ กล่าวว่า  นอกจากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (ประเภท 1) และ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 2+ หรือ 3+ เฉพาะที่ขยายความคุ้มครองความเสียหายจากภัยธรรมชาติ (ภัยน้ำท่วม) แล้ว ประชาชนที่ได้รับความเสียหายยังสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองกรณีน้ำท่วม เช่น การประกันภัยอุบัติเหตุ การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR)  ผู้เอาประกันภัยสามารถติดต่อหรือแจ้งโดยตรงกับบริษัทที่ท่านได้ซื้อประกันภัยไว้

สำหรับ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนาข้าว หากท่านเป็นลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สามารถติดต่อแจ้งความเสียหายเพื่อขอรับค่าสินไหมทดแทนจากโครงการประกันภัยข้าวนาปีได้ ซึ่งสมาคมประกันวินาศภัยไทย พร้อมจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ชาวนาที่ทำประกันภัยข้าวนาปี ที่อยู่ในเขตพื้นที่การประกาศภัยพิบัติของรัฐที่ได้รับความเสียหายจากภัยน้ำท่วมทางภาคใต้ในครั้งนี้

นายอานนท์ กล่าวว่า เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตน้ำท่วมสูง สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้ร่วมบริจาคน้ำดื่ม จำนวน 4,000 ขวด และข้าวสาร จำนวน 4,000 ถุง รวม 4 ตัน ซึ่งรับซื้อจากกลุ่มชาวนาขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ ในราคาพิเศษ เพื่อร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคใต้ โดยมอบผ่าน บริษัท อสมท  (มหาชน) ในโครงการ “อสมท ช่วยผู้ประสบภัย สานใจประชารัฐ”

สำหรับ การช่วยเหลือเยียวยาหลังน้ำลด สมาคมฯ จะได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือหรือจัดหน่วยลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ในรูปแบบอื่นๆ ต่อไป

ทั้งนี้ สมาคมประกันวินาศภัยไทย เชื่อมั่นว่าบริษัทประกันภัยทุกบริษัท ได้เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เอาประกันภัยที่ประสบภัยน้ำท่วม ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคล หรือประชาชนทั่วไปที่ได้เอาประกันภัยประเภทต่างๆ โดยมีความคุ้มครองรวมถึงภัยน้ำท่วมจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างรวดเร็วแน่นอน จากเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ จะเห็นได้ว่าภัยธรรมชาตินับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น และนำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน การประกันภัยจึงเป็นเครื่องมือหนึ่งในการบริหารความเสี่ยง ช่วยบรรเทาความเสียหายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมให้สามารถพลิกฟื้นกลับมาดำเนินชีวิตต่อได้ในที่สุด เพราะวินาศภัย บรรเทาได้ด้วยการประกันภัยนั่นเอง

ข่าวอื่นๆ