SIMATทำสัญญาเช่าใช้โครงข่ายใยแก้วนำแสงกสท.

วันที่ 16 มิ.ย. 2554 เวลา 14:12 น.
SIMAT เผยทำสัญญาให้เช่าใช้โครงข่ายใยแก้วนำแสง กับ กสท. คาดมีรายได้ 464 ล้านบาท

บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี  (SIMAT) ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทฯได้ลงนามในสัญญาให้เช่าใช้ระบบโครงข่ายแบบเส้นใยแก้วนำแสงสำหรับพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2554โดยมีมูลค่ารายได้ที่คาดว่าจะได้รับจำนวน 464 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ภายในระยะเวลา 5 ปี และขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทฯได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อจากธนาคารจำนวน 200 ล้านบาท ในวันที่ 14 มิถุนายน 2554 เพื่อสนับสนุนเงินทุนในโครงการดังกล่าวแล้ว