ตลาดหุ้นคงหลักทรัพย์ชุดเดิมในดัชนีFTSE

วันที่ 16 มิ.ย. 2554 เวลา 14:04 น.
ตลาดหุ้นคงหลักทรัพย์ชุดเดิมในดัชนีFTSE
ตลาดหลักทรัพย์ฯ คงหลักทรัพย์ในดัชนี FTSE SET Large Cap Index ส่วนดัชนี Shariah เพิ่ม 14 หลักทรัพย์ใหม่ และ Mid-Cap เพิ่ม 1 หลักทรัพย์ใหม่

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และฟุตซี่ กรุ๊ป (FTSE) ผู้จัดทำดัชนีระดับสากล ประกาศผลการทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ชุดใหม่ที่ใช้ในการคำนวณ FTSE SET Index Series สำหรับรอบครึ่งหลังของปี 2554 โดยคงหลักทรัพย์ชุดเดิมที่ใช้คำนวณดัชนี FTSE SET Large-Cap ขณะที่เพิ่มหลักทรัพย์เข้าในการคำนวณดัชนี FTSE SET Shariah และดัชนี FTSE SET Mid-Cap จำนวน 14 หลักทรัพย์และ 1 หลักทรัพย์ ตามลำดับการทบทวนหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณดัชนีชุด FTSE SET Index Series จัดทำขึ้นปีละ 2 ครั้ง โดยคณะกรรมการที่ปรึกษาการคำนวณดัชนี FTSE SET (FTSE SET Advisory Committee) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในตลาดทุนทั้งระดับประเทศและสากล โดยได้มีการทบทวนการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่มีต่อดัชนี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์พื้นฐานที่เปิดเผยต่อสาธารณชนและโปร่งใส

การเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณดัชนี สามารถสรุปได้ดังนี้ 

FTSE SET Large Cap Index ไม่มีหลักทรัพย์เพิ่มใหม่และถอดออก

FTSE SET Mid-Cap Index  มีหลักทรัพย์เพิ่มใหม่ 1 หลักทรัพย์และถอดออก 2 หลักทรัพย์

FTSE SET Small-Cap Index มีหลักทรัพย์ทรัพย์เพิ่มใหม่  13 หลักทรัพย์และถอดออก 5 หลักทรัพย์

FTSE SET All-Share Index มีหลักทรัพย์ทรัพย์เพิ่มใหม่ 14 หลักทรัพย์และถอดออก 7 หลักทรัพย์

FTSE SET Fledgling Indexมีหลักทรัพย์ทรัพย์เพิ่มใหม่ 13 หลักทรัพย์และถอดออก 5หลักทรัพย์

FTSE SET Shariah Index มีหลักทรัพย์ทรัพย์เพิ่มใหม่ 14 หลักทรัพย์และถอดออก 8 หลักทรัพย์