ตลท.เพิ่มเวลาเทรดหุ้น

  • วันที่ 19 พ.ค. 2554 เวลา 08:23 น.

ซาวด์เสียงโบรกเกอร์30พ.ค.นี้เปิดซื้อขายเร็วขึ้น-ลดเวลาพัก

บอร์ดตลาดหลักทรัพย์เคาะรับหลักการเพิ่มเวลาซื้อขายหุ้น รอนัดสมาชิกแสดงความคิดเห็นครั้งสุดท้ายก่อนดีเดย์

แหล่งข่าวจากโบรกเกอร์ เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ (บอร์ดตลาด) วันที่ 18 พ.ค.ที่ผ่านมา พิจารณาและอนุมัติหลักการเพิ่มเวลาการซื้อขายของตลาดหุ้นไทยให้มากขึ้น ขั้นตอนต่อไปจะกำหนดวันนัดประชุมสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์) เพื่อแสดงความคิดเห็น (เฮียริง)เป็นครั้งสุดท้าย ก่อนประกาศวันที่มีผลบังคับใช้

ด้านหลักการเพิ่มเวลาซื้อขายนั้น แหล่งข่าวเปิดเผยว่า เป็นไปตามที่สมาชิกส่วนใหญ่เห็นในเบื้องต้น คือเปิดทำการซื้อขายเร็วขึ้น จากเดิมตลาดเปิดทำการเวลา 10.00 น. เป็นเวลา 09.30 น. และลดเวลาพักช่วงครึ่งวันเช้าครึ่งชั่วโมง จากเดิมพัก2 ชั่วโมง 12.30–14.30 น.

นอกจากนี้ ตลาดอนุพันธ์ คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเวลาซื้อขายให้เร็วขึ้นเช่นกัน ซึ่งปกติตลาดอนุพันธ์จะเปิดปิดเร็วกว่าตลาดหลักทรัพย์ 15 นาที โดยเปิดเวลา 09.45 น. และปิดเวลา 16.55 น.

อย่างไรก็ตาม เวลาเปิด-ปิดที่เพิ่มขึ้นลดลงนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากสมาชิกมีการแสดงความคิดเห็นเข้ามา

นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์(บล.) ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) ในฐานะนายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ กล่าวว่า สมาคมส่งความคิดเห็นเบื้องต้นการเพิ่มเวลาซื้อขายหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์และเข้าบอร์ดตลาดแล้ว ซึ่งถือว่าจบแล้ว ส่วนจะนำมาใช้หรือไม่ อยู่ที่ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะต้องเฮียริงกับสมาชิกอีกครั้ง

แหล่งข่าวจากตลาดหลักทรัพย์ เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ กำหนดนัดประชุมสมาชิกเพื่อเฮียริงการเพิ่มเวลาซื้อขายหุ้นในวันที่ 30 พ.ค.

สำหรับการปรับเปลี่ยนเวลาซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ขึ้นอยู่กับผลการเฮียริงโบรกเกอร์ก่อน เพื่อให้โบรกเกอร์ได้มีเวลาปรับตัว

ด้านนายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการ ว่า มีมติแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์บล. และการปฏิบัติงานของตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในช่วงกลางคืน ตั้งแต่เวลา 18.30-22.30 น. เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการคำนวณมูลค่าตลาดและการวางหลักประกันการซื้อขาย

ก.ล.ต.ผ่อนปรนให้ บล.สามารถซื้อขายตราสารประเภทที่อ้างอิงกับหลักทรัพย์อื่น เช่นใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) ได้ในระหว่างที่ บล. เป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์นั้น เพื่ออำนวยความสะดวกและสามารถบริหารความเสี่ยงจากการ ออกตราสารนั้นได้คล่องตัวยิ่งขึ้น แต่ บล.ต้องมีระบบป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์รัดกุม

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ