กองทุนอสังหาเออร์บาน่าถูกพิษศก-การเมือง

  • วันที่ 16 ก.พ. 2554 เวลา 18:59 น.

ผู้ประเมินกดราคาสินทรัพย์กองทุนอสังหาริมทรัพย์เออร์บาน่า ฉุดปี 53 ขาดทุน 84 ล้านบาท จากกำไร 46 ล้านบาท มองเศรษฐกิจชะลอตัว การเมืองไม่แน่นอน

นายชินวัตร สำราญอยู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) นครหลวงไทย เปิดเผยว่า กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF) มีผลการดำเนินงานงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2553 ขาดทุนสุทธิ 84.71 ล้านบาท เทียบปี 2552กำไรสุทธิ 46.33 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามกองทุนมีกำไรจากการดำเนินงาน ปี 2553 จำนวน 62.29 ล้านบาท ลดลง 2.04 ล้านบาท จากปี 2552 มีกำไร 64.33 ล้านบาท

กองทุนมีผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการประเมินราคาสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ปรับปรุงให้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนรวมในปี 2553 จำนวน 147 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 716.67% จากปี 2552 ขาดทุน 18 ล้านบาท

การลดลงของราคาประเมินมีสาเหตุมาจากการคาดการณ์ว่าตลาดเซอร์วิสอพาร์ตเมนท์จะได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ, วิกฤตทางการเงิน, ความไม่แน่นอนทางการเมือง รวมถึงการแข่งขันในตลาดที่สูงขึ้น ทำให้ผู้ประเมินราคาได้ปรับสมมติฐานที่ใช้ในการประเมินราคาทรัพย์สินให้สอดคล้องสถานการณ์

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ