ฟิทช์ให้เรตหุ้นกู้CABEIที่ระดับสูงสุด

  • วันที่ 01 ก.พ. 2554 เวลา 21:13 น.

ฟิทช์ เรทติ้ง ให้เครดิต หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ CABEI  4,000 ล้านบาทระดับสูงสุด  AAA(tha)

รายงานข่าวจากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว ที่ระดับ ‘AAA(tha)’ แก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ ธนาคารเพื่อการพัฒนาทวีปอเมริกากลาง(Central American Bank for Economic Integration (CABEI) )จำนวนรวมไม่เกิน 4,000 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ดังกล่าวจะแบ่งเสนอขายเป็น 3 ชุด และมีอายุ 3 ปี 5 ปี และ 10 ปี

อันดับเครดิต ‘AAA(tha)’ ของหุ้นกู้ CABEI ถูกจัดอยู่ในอันดับสูงที่สุดของอันดับเครดิตภายในประเทศของประเทศไทย ทั้งนี้เนื่องจากอับดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว  ของ CABEI และอันดับเครดิตสากลสกุลเงินในประเทศระยะยาว ของประเทศไทย อยู่ในระดับเดียวกันที่ ‘A-’ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของอันดับเครดิตระหว่าง CABEI และ ประเทศไทย อาจส่งผลกระทบต่ออันดับเครดิตของหุ้นกู้ CABEI โดยอันดับเครดิตของหุ้นกู้ CABEI ที่ ‘AAA(tha)’ อาจถูกปรับลดอันดับ หากมีการประเมินว่าระดับเครดิตของ CABEI อยู่ในระดับที่อ่อนแอกว่าประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตาม ฟิทช์เชื่อว่าโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวน่าจะมีความเป็นไปได้น้อย เนื่องจากแนวโน้มอันดับเครดิตสากลสกุลเงินในประเทศระยะยาวของประเทศไทยมีแนวโน้มเป็นลบ ในขณะที่แนวโน้มอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของ CABEI มีแนวโน้มมีเสถียรภาพ

ทั้งนี้สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของ CABEI มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงปี 2553 ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2553 สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 3.5% ของสินเชื่อรวม (11.8% ของสินเชื่อภาคเอกชน) อย่างไรก็ตาม ฟิทช์ คาดว่า สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้น่าจะทรงตัวหรือปรับตัวลดลงในปี 2554 จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอเมริกากลาง แม้ว่าสัดส่วนสำรองหนี้สูญต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ลดลงเป็น 136% ระดับเงินกองทุนของธนาคารในปัจจุบันยังคงอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งและน่าจะช่วยให้ธนาคารสามารถรองรับผลกระทบจากการขาดทุนของสินเชื่อ

CABEI เป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาซึ่งร่วมก่อตั้งโดยสาธารณรัฐต่างๆ  ในทวีปอเมริกากลาง โดยตั้งอยู่ในสาธารณรัฐฮอนดูรัส การดำเนินงานของธนาคารไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายภายในประเทศและได้รับการยกเว้นทางด้านภาษี  ซึ่ง CABEI จะให้การสนับสนุนด้านเงินทุนแก่โครงการพัฒนาต่างๆ ในภูมิภาคอเมริกากลางโดยให้กู้ยืมเงินในสกุลเงินต่างประเทศทั้งในระยะปานกลางและระยะยาวแก่ภาครัฐและภาคเอกชน

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ